Fackförbund för akademiker

Om du är akademiker kan du välja mellan att gå med i ett fackförbund inom Saco eller TCO.

Vad är en akademiker?

En akademiker är en person som har en högskole- eller universitetsexamen inom ett visst ämne.

Fackförbund för akademiker

Saco samlar fackförbund för akademiker och TCO består av fack för tjänstemän. Om du är akademiker och jobbar är chansen stor att du är både en akademiker och tjänsteman. Den största skillnaden mellan TCO och Saco är att TCO-förbunden är knutna till vilken bransch eller sektor du jobbar inom medan Saco-förbunden är bundna till din examenstitel.

Erbjudande: Gå med i Unionen - försäkra din inkomst

Om du går med i ett Saco-förbund kan du vara med där hela din yrkeskarriär oavsett inom vilken bransch eller sektor du jobbar. Är du med i ett TCO-förbund är det möjligt att du måste byta fackförbund om du byter jobb och börjar arbeta i en annan bransch eller sektor. Exempelvis behöver du byta från Vision till ST om du byter jobb från kommunal till statlig sektor. Vison är nämligen ett fackförbund för kommunanställda medan ST är ett fackförbund för statligt anställda. Av denna anledning kan det vara bra att välja ett Saco-förbund då du kan vara medlem i samma fack hela ditt yrkesliv. Är du utbildad civilingenjör kan du vara medlem i Sveriges Ingenjörer hela ditt yrkesliv även om du t.ex. byter jobb från privat till statlig sektor.

Kolla så du får en inkomstförsäkring

De flesta fackförbunden inom både Saco och TCO erbjuder inkomstförsäkring till sina medlemmar - dock inte alla. Kolla upp det här innan du bestämmer dig för vilket fack du vill gå med i. Du kan använda dig av vår sammanställning över inkomstförsäkringar för att se vilka fackförbund som erbjuder sina medlemmar en inkomstförsäkring. Ersättningsnivåerna och tiden du får ersättning skiljer sig något åt mellan de olika fackförbunden men är ganska lika.

Fackförbund som ingår i Saco

Dessa fackförbund ingår i Saco, akademikernas centralorganisation. Observera att du behöver ha en akademisk examen för att kunna bli medlem i de här fackförbunden.

Akademikerförbundet SSR - Ett fackförbund för beteendevetare, ekonomer, socionomer, personalvetare och andra samhällsvetare inom samhälls- och välfärdsutveckling.

Akavia - Ett fackförbund för ekonomer, kommunikatörer, jurister, personalvetare, samhällsvetare och systemvetare.

DIK - Ett fackförbund för akademiker som jobbar med kultur och kommunikation.

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter - Ett fackförbund för utbildade arbetsterapeuter.

Kyrkans Akademikerförbund - Facket för akademiker inom svenska kyrkan.

Lärarnas riksförbund - En facklig organisation för lärare, studievägledare och yrkesvägledare.

Naturvetarna - Ett fack för akademiker med utbildning inom naturvetenskap

Officersförbundet - Ett fackförbund för soldater, sjömän och officerare anställda inom Försvarsmakten.

Reservofficerarna - Ett fackförbund för svenska reservofficerare

TJ - Saco-förbundet Trafik & Järnväg - Ett fackförbund för anställda på företag inom främst järnvägs- och bussbranschen.

Fysioterapeuterna - Ett fackförbund för legitimerade fysioterapeuter och sjukgymnaster.

SRAT - Ett fackförbund för akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning.

Sveriges Arkitekter - Ett fack för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter.

Sveriges Farmaceuter - En fackförening för farmaceuter (apotekare och receptarier).

Sveriges Ingenjörer - Facket för högskoleingenjörer och civilingenjörer.

Sveriges Läkarförbund - Fackförbund för läkare.

Sveriges Psykologförbund - En facklig organisation för psykologer.

Sveriges Skolledarförbund - Ett fackförbund för ledare, t.ex. rektorer, inom skolvärlden.

Sveriges Tandläkarförbund - Fackförbund för tandläkare

Sveriges universitetslärarförbund - Fack för lärare inom universitetsvärlden. Universitetslärare, forskare och doktorander hittas bland medlemmarna.

Sveriges Veterinärförbund - Facket för svenska veterinärer.

Fackförbund för tjänstemän inom TCO

De här fackförbunden ingår i TCO som alltså samlar fackförbund för tjänstemän. Du kan gå med i ett TCO-förbund även om du är akademiker.

Fackförbundet ST - Fackförbundet ST är fackförbundet för tjänstemän inom statlig sektor.

Finansförbundet - Ett fackförbund för tjänstemän inom bank- och finansbranschen.

Forena (f.d. FTF-facket) - Ett fackförbund för tjänstemän som jobbar inom försäkring.

Försvarsförbundet - Ett fackförbund för civilanställda inom svenska försvaret.

Svenska Journalistförbundet - Journalister, både anställda och frilansare, som jobbar vid ett massmedium som är verksamt i Sverige kan bli medlemmar i Journalistförbundet.

Lärarförbundet - Fackförbund för lärare inom förskolan, grundskolan, gymnasiet, studie- och yrkesvägledare samt skolledare.

Polisförbundet - De svenska polisernas fackförbund. Fackförbundet är det enskilt största fackförbundet för poliser i Sverige.

Teaterförbundet - Facket för upphovsmän, artister, administratörer och tekniker inom film och scen.

TULL-KUST - Fackförbund för tjänstemän inom Tullverket och Kustbevakningen.

Unionen - Sveriges enskilt största fackförbund för tjänstemän med över 600 000 medlemmar. Du kan bli medlem i Unionen om du jobbar inom privat sektor.

Vision - Fackförbundet för tjänstemän på arbetsplatser med anknytning till kommunal sektor, landstinget och kyrkan.

Vårdförbundet - Facklig organisation för biomedicinska analytiker, barnmorskor, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor.

Sveriges Yrkesmusikerförbund - Ett fackförbund som organiserar musiker och sångare.

Informationen på denna sida kontrollerades senast: 2020-06-07

Läs också:Utvalda Fackförbund:
Fackförbund för akademiker
Inkomstförsäkring
Jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer & samhällsvetare
Läs mer

Sveriges största fackförbund
Inkomstförsäkring
Just nu: 3 månader utan kostnad
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer