Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund är ett fackförbund för ledare inom skolvärlden. Förbundet ingår i Saco och medlemmarna hittas i både offentlig och privat sektor.

Om Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund, i dagligt tal kallat Skolledarna, grundades 1966 och är en del av akademikernas centralorganisation, Saco. Förbundet organiserar ledare inom utbildnings- och skolsektorn. Medlemmarna hittas i hela skolvärlden, från förskolan upp till vuxenutbildningarna.

Sveriges Skolledarförbunds arbete kännetecknas av att driva på utvecklingen av ledarskapets betydelse och vikt för utvecklingen av den svenska skolan. Att Sveriges skolledare ska få en lön och anställningsvillkor som motsvarar det ansvar som yrkesrollen kräver är en annan viktig fråga som facket driver. Dessutom jobbar förbundet för en arbetsmiljö som skapar arbetsglädje och främjar hälsan.

Medlemsförmåner

Här hittar du några av medlemsförmånerna som medlemmar i Sveriges Skolledarförbund åtnjuter.

Professionellt råd och stöd – Du kan vända dig till facket om du vill ha professionell rådgivning kring frågor som rör ditt arbetsliv, t.ex. arbetsvillkor och lön.

Inkomstförsäkring – En inkomstförsäkring som kompletterar den ersättning du får från a-kassan ingår i medlemskapet. Det är en bra ekonomisk trygghet om du skulle gå arbetslös en period.

Lönestatistik & lönerådgivning – Som medlem i Sveriges Skolledarförbund får du tillgång till Saco:s lönestatistik där du kan se hur du ligger till lönemässigt. Du kan också få rådgivning av facket inför ditt nästa lönesamtal.

Besök Sveriges Skolledarförbunds hemsida för information om fler medlemsförmåner.

Yrkesgrupper

Sveriges Skolledarförbund är öppet för skolledare från förskolan upp till vuxenutbildningarna.

Sveriges Skolledarförbund

Grundat: 1966
Antal medlemmar: cirka 7000
Centralorganisation: Saco
Bli medlem