DIK

DIK är en facklig organisation för akademiker som jobbar med kultur och kommunikation.

Om DIK

DIK är en förkortning av Dokumentation, Information och Kultur. Fackorganisationen bildades 1972 och är en del av Saco. DIKs drygt 20 000 medlemmar hittas på flera olika arbetsplatser som exempelvis kommunikationsbyråer och kommunikationsavdelningar, bibliotek och arkiv, museer och inom kulturadministration och turistsektorn. Andra vanliga arbetsuppgifter bland medlemmarna är att jobba med språk på olika sätt (t.ex. jobba som tolk).

En viktig fråga för DIK är rätten till fri tillgång till information och kultur med syfte att främja kreativitet, innovation och utbildning. DIK ser stora möjligheter i digitaliseringen och menar att den leder till öka tillgänglighet och förbättrad informations- och yttrandefrihet. DIK jobbar också för att akademisk utbildning ska löna sig genom hela yrkeslivet. Genom kollektivavtal hoppas man stödja den enskilde individens möjligheter att förbättra sin lön genom samtal mellan medarbetaren och chefen.

Medlemsförmåner

Här hittar du några medlemsförmåner som du får tillgång till genom medlemskap i DIK.

Akademikerförsäkring – Akademikerförsäkring är ett försäkringsbolag ägt av DIK och fem andra Saco-förbund. Genom Akademikerförsäkring får medlemmar i DIK möjlighet att teckna förmånliga gruppförsäkringar.

Karriärservice – Du kan kontakta Karriärservice och råd och stöd kring frågor som rör din karriär och ditt yrkesliv. Hos Karriärservice kan du få hjälp med CV-granskning, karriärcoachning och intervjuträning innan du ska gå på en arbetsintervju.

Medlemsjouren – Kontakta Medlemsjouren om du har frågor som rör din anställning och villkor på arbetsplatsen. Det kan t.ex. handla om frågor som rör din lön, anställningsvillkor eller arbetssituation.

Gå in på DIKs hemsida för att hitta mer information om vilka medlemsförmåner som ingår i medlemskapet.

Yrkesgrupper inom DIK

DIK organiserar akademiker inom kultur- och kommunikationsbranschen. Det här är några exempel på yrkestitlar som du hittar bland förbundets medlemmar.

  • Antikvarier
  • Arkeologer
  • Arkivarier
  • Bibliotekarier
  • Informatörer
  • Kulturförmedlare
  • Kommunikatörer
  • Lingvister
  • Logopeder
  • Tjänstemän vid museum

DIK

Grundat: 1972
Antal medlemmar: drygt 20 000
Centralorganisation: Saco
Bli medlem i DIK