Sveriges Tandläkarförbund

Sveriges Tandläkarförbund är en yrkesorganisation för tandläkare. Det består av tre stycken riksföreningar för yrkesverksamma tandläkare där uppdelningen beror på om du är anställd, driver egen mottagning eller är tandläkare som arbetar med utbildning eller forskning.

Om Sveriges Tandläkarförbund

Sveriges Tandläkarförbund beskriver sig själva som den odontologiska professionens organisation. Deras yttersta uppgift är att bevaka tandläkares yrkesintressen. Viktiga frågor är bland annat utbildning, forskning, arbetsmiljö, vårdens kvalitet samt etik och moral. Sveriges Tandläkarförbund vill att så många tandläkare som möjligt ska bli medlemmar i förbundet för att tillsammans kunna påverka så mycket som möjligt.

Sveriges Tandläkarförbund är en del av Saco – Sveriges akademikers centralorganisation – och har cirka 7500 medlemmar. Tandläkarförbundet är öppet för dig som är anställd, driver egen verksamhet eller är tandläkare som arbetar som lärare eller forskare. Beroende på vilken grupp du tillhör ska du bli medlem i någon av riksföreningar som Sveriges Tandläkarförbund består av.

Tjänstetandläkarna – En facklig organisation för tandläkare som är anställda. Medlemmarna hittas i offentlig sektor (Folktandvården) men också på privata mottagningar runtom i Sverige.

TEV – Tandläkare Egen verksamhet – För dig som är tandläkare och driver en egen verksamhet.

SOL – Riksföreningen för tandläkare inom utbildning, forskning och specialisttandvård – För dig som är tandläkare men är verksam som lärare eller bedriver forskning.

Yrkesgrupper

Sveriges Tandläkarförbund är öppet för examinerade tandläkare som är anställda, bedriver egen mottagning eller är verksamma inom utbildning och forskning. Gå in på hemsidan för den riksorganisation du tillhör för att bli medlem (se ovan).

Sveriges Tandläkarförbund

Antal medlemmar: cirka 7500
Centralorganisation: Saco

Läs mer: Tjänstetandläkarna Tandläkare Egen verksamhet SOL