Vilket fackförbund är bäst?

Det är svårt att veta vilket fackförbund som är bäst när det finns så många fackförbund att välja mellan. Här ger vi dig tips på hur du kan tänka för att bestämma vilket fackförbund du ska gå med i.

Vilket fackförbund är bäst för dig?

Att direkt svara på frågan om vilket fackförbund som är bäst är ungefär lika svårt som att svara på frågan ”Hur långt är ett snöre?”. Det beror såklart på att svaret är olika från person till person. Det du ska fråga dig är vilket fackförbund som är bäst för dig.

Börja med att utgå från din egen situation. Vem är du och vad jobbar du med? Vilken är din arbetsplats? Jobba du i ett privat företag eller inom offentlig sektor (stat, landsting eller kommun)?

Ett enkelt sätt att få kännedom om vilket fackförbund som är bäst för dig är att svara på vilken av nedanstående yrkesgrupper som du bäst passar in på.

Arbetare

Arbetaryrken är oftast praktiska och kräver ingen högskoleutbildning. Arbetare hittas inom många branscher och är ett samlingsnamn för flera yrkesgrupper. Exempel på arbetaryrken är målare, snickare, undersköterska, vaktmästare, fabriksarbetare eller frisör.

Tjänsteman

En tjänsteman jobbar oftast med mer administrativa arbetsuppgifter än en arbetare. Arbetsuppgifterna kan ändå vara av operativ karaktär. Man brukar säga att en tjänsteman arbetar med att producera olika former av tjänster. Exempel på tjänstemannayrken är ekonom, kontorist, sekreterare, marknadsassistent eller chef. Tjänstemän behöver inte ha högskoleutbildning men på dagens arbetsmarknad har det blivit allt vanligare att de har det.

Erbjudande: Gå med i Unionen - försäkra din inkomst

Akademiker

Akademiker har alltid en högskoleexamen och kan jobba med olika saker. Vissa akademiker jobbar som tjänstemän på vanliga företag medan andra är kvar inom universitetets värld. Exempel på akademikeryrken: Lärare, forskare, nationalekonom, socionom.

Genom att veta vilken av de här grupperna du tillhör går det att svara på frågan om vilket fackförbund som är bäst för dig. Varje en av de här tre yrkesgrupperna har nämligen en egen facklig centralorganisation som samlar flera fackförbund för de olika yrkesgrupperna.

De tre fackliga centralorganistionerna

LO är centralorganisationen för arbetare, TCO organiserar tjänstemän och SACO vänder sig till akademiker. Inom varje centralorganisation hittar du flera fackförbund för olika yrken. Totalt sett rymmer de tre centralorganisationerna 50 olika fackförbund.

Om du är arbetare är det oftast självklart att det är ett LO-förbund du ska tillhöra. Däremot konkurrerar ofta TCO och SACO om samma medlemmar. Det beror på att många som jobbar som tjänstemän har en akademisk examen och därför kan vara medlem i både ett TCO-förbund och ett SACO-förbund.

Vilken sektor du jobbar inom spelar stor roll för vilket fackförbund som är bäst för dig. Vissa fackförbund vänder sig nämligen enbart till anställda inom en viss sektor. Om du jobbar på ett företag inom den privata sektorn kan du alltså bli medlem i Unionen eftersom de riktar sig till tjänstemän i privat sektor. Däremot kan du inte gå med i ST som enbart vänder sig till dig som jobbar inom staten. Men var inte orolig– det finns alltid ett fackförbund som passar dig. Det gäller bara att hitta rätt.


Utvalda Fackförbund:
Sveriges största fackförbund
Inkomstförsäkring
Råd & stöd när du behöver det
Läs mer

För arbetare inom välfärden
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt yrkesliv
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer
Läs också: