Jämför fackförbund och fackföreningar i Sverige

Det finns flera fackliga organisationer i Sverige som är öppna för arbetstagare inom många branscher. Vilket fackförbund som passar bäst för dig beror på din utbildning, ditt nuvarande jobb och vilken sektor eller bransch du jobbar inom.

Här på FackligaOrganisationer.se har vi samlat ihop alla svenska fackförbund så att du lättare kan hitta det bästa facket för dig. Det är inte helt enkelt att avgöra vilket av de olika fackförbunden som passar bäst för dig. Därför är det alltid bra att läsa på och jämföra fackförbund så du vet vilka alternativ du har. Vi ger dig tips på hur du kan tänka för att välja rätt fackförening utifrån din situation. Du hittar även erbjudanden från de fackliga organisationerna och information om hur varje fackförbund jobbar för att förbättra villkoren för dig.

Att bli medlem i ett fackförbund är både en solidarisk handling gentemot dina kollegor och något som gynnar dig själv personligen. Genom din fackförening får du hjälp när du behöver det och bidrar till att facket kan förbättra situationen för alla på arbetsplatsen eller inom branschen genom förhandlingar med arbetsgivaren. Alla de olika fackförbunden är medlemsstyrda organisationer. Därför har just Du möjligheten att själv engagera dig fackligt och påverka hur ert fackförbund ska arbeta och vilka frågor som ska drivas.Hitta ditt fackförbund

Välj ditt yrkesområde i listan och få förslag på olika fackförbund som kan passa dig.
Erbjudanden från olika fackförbund

Här är aktuella erbjudanden från olika fackföreningar. Vissa fackliga organisationer erbjuder dig en kostnadsfri prova-på-period så du kan testa på hur det är att vara medlem i facket. Klicka på Mer information för att läsa mer om varje fackförbunds erbjudande.

Unionen
Sveriges största fackförbund för tjänstemän inom privat sektor
Inkomstförsäkring - behåll 80% av lönen om du blir arbetslös
Råd och stöd när du behöver det som mest
Ledarna - Fackförbundet för alla chefer
För chefer inom både privat och offentlig sektor
Inkomstförsäkring skyddar dig vid arbetslöshet
Få råd och stöd som hjälper dig bli en bättre ledare
Kommunal
Facket för alla inom välfärden
Råd och stöd genom ditt arbetsliv
Sveriges största fackförbund = Stor chans att påverka

Fackliga centralorganisationer i Sverige

I Sverige finns tre stora fackliga centralorganisationer - LO, TCO och Saco. Varje centralorganisation rymmer ett större antal fackliga organisationer. De olika organisationerna jobbar för att förbättra de anställdas villkor på arbetsplatsen. Det kan ske genom att de exempelvis jobbar fram kollektivavtal som förbättrar löner och arbetstid för deras medlemmar.

Vad skiljer de tre huvudorganisationerna åt?

De tre huvudorganisationerna (och de fackliga organisationer som ingår i varje organisation) organiserar olika typer av arbetstagare. Här nedanför ser du skillnaden mellan de olika huvudorganisationerna och vilka grupper på arbetsmarknaden som de riktar sig till.

LO

LO organiserar sådana yrken som historiskt sett har karaktäriserats som arbetaryrken. Bland LO:s medlemmar hittar du exempelvis målare, snickare, städare, svetsare, industriarbetare, diskare, vaktmästare, med flera.

SACO

Saco står för Sveriges akademikers centralorganisation och organiserar personer med akademisk utbildning. Deras medlemmar hittas både i den privata och offentliga sektorn. Totalt rymmer Saco 22 stycken fackorganisationer.

TCO

Tjänstemännens centralorganisation (TCO) består av 14 olika fackorganisationer som riktar sig till tjänstemän inom både den privata och offentliga sektorn.

Gå med i facket

Har du ännu inte bestämt dig om du ska gå med i facket eller inte? Här kan du läsa om anledningar till varför det är bra för dig som arbetstagare att gå med i facket.

Läs mer: Gå med i facket

Inkomstförsäkring

Vissa fackförbund erbjuder en inkomstförsäkring via fackmedlemskapet. Här kan du läsa om vilka fackförbund som har en inkomstförsäkring.

Läs mer: Inkomstförsäkring

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal reglerar vilka regler som ska gälla på arbetsplatsen. Här kan du läsa om hur facket förhandlar fram kollektivavtal och vad du har för nytta av ett sådant.

Läs mer: Kollektivavtal
Kvinna med surfplatta funderar på vilket fackförbund hon ska gå med i.

Frågor och svar om fackförbund

Undrar du över något? Kolla in våra vanliga frågor och svar om fackförbund.

Vad är facket?

Facket är en medlemsstyrd organisation som ska ta tillvara på sina medlemmars önskemål och driva deras frågor gentemot arbetsgivaren. Facket företräder sina medlemmar i förhandlingar med arbetsgivaren och träffar avtal som är till gagn för sina medlemmar.

Varför ska man vara med i facket?

Ett fackförbund jobbar för att förbättra dina arbetsvillkor. Genom att vara med i facket ger du facket ökad makt att driva igenom förändringar som är bra för både dig själv och dina arbetskollegor. Fackförbunden jobbar bland annat för att förbättra kollektivavtalen där löner och anställningsvillkor regleras. Många fackförbund erbjuder även inkomstförsäkringar till sina medlemmar som kompletterar a-kassans ersättning. Med en inkomstförsäkring kan du behålla en stor del av din lön även om du skulle bli arbetslös.

Vilket fackförbund är bäst?

Att svara på frågan är ungefär lika svårt som att svara på frågan "Hur långt är ett snöre?". Det finns olika fackförbund och vilket som är det bästa facket för dig beror på din egna situation. Faktorer som kan påverka är vilket yrke och utbildning du har samt inom vilken sektor du jobbar.

Hur gör jag för att byta fackförbund?

Vill du byta fackförbund? Det är vanligt att människor byter fackförbund om de får ett nytt jobb med nya arbetsuppgifter. En annan anledning till att byta fackförbund kan vara missnöje med sitt nuvarande fackförbund. Här får du läsa om vad som kan vara bra att tänka på om du ska byta fackförbund.

Vad kan facket hjälpa till med?

Facket kan hjälpa dig med råd och stöd kring din anställning, juridisk hjälp om du skulle hamna i en tvist med din arbetsgivare, tips och coachning inför ditt lönesamtal och flera andra saker.

Vilket fackförbund tillhör jag?

Är du arbetare, tjänsteman eller akademiker? Inom vilken bransch jobbar du? Är du anställd inom kommun, landting, staten eller den privata sektorn? Som du ser finns det många saker att ta hänsyn till när du ska välja vilket fackförbund du ska gå med i. Här kan du läsa om hur du ska tänka när du ska välja fackförbund.

Kan jag vara med i a-kassan utan att vara med i facket?

Det är möjligt att vara med i a-kassan men välja att stå utanför facket. Det är dock rekomenderat att vara med i båda.


Fackförbund för flera grupper på arbetsmarknaden

De flesta fackförbunden är öppna för anställda inom ett flertal olika sektorer och branscher. Den vanligaste uppdelningen av anställda som är med i facket har historiskt sett varit arbetare, tjänstemän och akademiker.

På senare tid har facket öppnat upp för andra slags grupper att bli medlemmar i facket. Många fackförbund har anpassat sina erbjdanden så att de särskilt passar chefer. Dessutom har vissa fackliga organisationer börjat välkomna egenföretagare att bli medlemmar. I takt med att småföretagandet i Sverige ökat under lång tid har vissa fackliga organisationer anpassat sig till hjälpa småföretagare och erbjuda dem stöd i frågor om företagande.

En annan grupp som vi inte får glömma är studenterna. De flesta fackförbund låter studenter som utbildar sig inom det yrkesområde som fackförbundet representerar att bli medlemmar. Om du studerar en viss utbildning bör du läsa på vilka olika fackförbund som kan vara till nytta för dig. Tidigare studentmedlemmar brukar hos vissa fackförbund få kraftigt sänkt medlemsavgift första året som yrkesverksamma medlemmar i facket.


Vilken av de här grupperna passar bäst in på dig?


Fackliga organisationers uppbyggnad

Så här är de flesta fackliga organisationer uppbyggda.

Fackklubb

En fackklubb är en lokal arbetstagarorganisation som finns på din arbetsplats. Fackklubben ingår i en större facklig organisation, t.ex. en fackförening eller fackförbund. Alla arbetsplatser har dock inte fackklubbar – men du har alltid möjlighet att starta en.

Fackförening

En fackförening kallas oftast en sammanslutning av en hel yrkeskår. Fackföreningen ska företräda sina medlemmars talan mot arbetsgivaren. Det kan handla om att förhandla om löner, arbetsmiljö, turordningsregler vid uppsägning, etc. Fackförbund och fackförening används ofta som synonymer för varandra eftersom skillnaden är marginell.

Fackförbund

Fackförening används ofta synonymt med ordet fackförbund. Om man ska göra en distinktion mellan de två kan man säga att ett fackförbund är en facklig organisation som samlar flera fackföreningar inom en viss bransch. Här är en lista över alla fackförbund inom LO, TCO och Saco.

Facklig centralorganisation

Högst upp i hierarkin hittar vi en facklig centralorganisationen som samlar flera fackförbund inom olika branscher och sektorer. I Sverige heter de 3 största fackliga centralorganisationerna LO, TCO och SACO. De samlar olika fackförbund för arbetare, tjänstemän respektive akademiker.