Sveriges Psykologförbund

Sveriges Psykologförbund är en facklig organisation för psykologer.

Om Sveriges Psykologförbund

Sveriges Psykologförbund är ett fackförbund för psykologer och tillhör akademikerorganisationen Saco. Förbundet grundades 1955 och har idag nästan 11 000 medlemmar.

Sveriges Psykologförbund driver sådana frågor som intresserar deras medlemmar. En viktig fråga som förbundet drivit den senaste tiden är att alla vårdcentraler i Sverige ska kunna erbjuda hjälp av en psykolog. I den senaste undersökningen som förbundet gjorde var den siffran endast 46 procent. Förbundet menar att det är en viktig fråga om alla i Sverige ska ha rätt till likvärdig vård. En annan viktig fråga är att öka andelen skolpsykologer inom grundskolan och på gymnasiet.

Sveriges Psykologförbund vill varna för framväxten av oreglerade alternativa behandlingsmetoder som inte lyder under samma regelverk som den etablerade psykologiska verksamheterna.

Medlemsförmåner

Här är några av förmånerna du får som medlem i Sveriges Psykologförbund. Gå in på förbundets hemsida för mer information om förmånerna.

Saco Lönesök – Ta enkelt fram lönestatistik med hjälp av Saco Lönesök. Det är ett bra hjälpmedel inför t.ex. nästa lönesamtal då du kan se hur lönerna ligger till för din yrkesgrupp.

Inkomstförsäkring – Sveriges Psykologförbund erbjuder sina medlemmar en inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet. Den kompletterar ersättningen från a-kassan och gör att du får behålla upp till 80 procent av din lön om du blir arbetslös.

Psykologtidningen – Psykologtidningen är Psykologförbundets medlemstidning och skickas ut till alla medlemmar. Här får du läsa om psykologi ur ett yrkesmässigt och fackligt perspektiv.

Facklig rådgivning – Du kan alltid vända dig till facket om du har en fråga om din arbetssituation. I första hand kan du kontakta din lokala fackrepresentant personligen men även ringa jouren.

Yrkesgrupper

Psykologförbundet är en facklig organisation för psykologer. För att kunna bli medlem måste du ha en svensk psykologexamen, fil. doktorsexamen i psykologi/pedagogik eller motsvarande utländsk utbildning som anvisats PTP av Socialstyrelsen.Sveriges Psykologförbund

Grundat: 1955
Antal medlemmar: cirka 11 000
Centralorganisation: Saco
Bli medlem