Reservofficerarna

Reservofficerarna är ett fackförbund för svenska reservofficerare

Om Reservofficerarna

Reservofficerarna, tidigare kallat Sveriges Reservofficersförbund, är ett fackförbund för svenska reservofficerare. Förbundet, som grundades 1966, ingår i Saco och har cirka 3000 medlemmar.

En reservofficer är en person som huvudsakligen har sin arbetsplats i det civila samhället men ändå är tillsvidareanställd av Försvarsmakten och kan rycka in i militären om det skulle uppstå behov. Reservofficeren är tänkt att bidra med civil kompetens till försvaret och samtidigt vara en brygga mellan försvaret och det civila samhället, dvs. bidra till försvarets förankring hos det svenska folket.

Fackförbundet Reservofficerarna bevakar svensk försvarspolitik och omvärlden med ett särskilt fokus på reservofficerens roll i dagens och framtidens svenska försvar.

Yrkesgrupper

Reservofficerarna är en facklig organisation som är öppen för reservofficerare som är anställda av Försvarsmakten men som har sin huvudsakliga anställning inom den civila sektorn.

Reservofficerarna

Grundat: 1966
Antal medlemmar: cirka 3000
Centralorganisation: Saco
Bli medlem