TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

TCO, Tjänstemännens Centralorganisation, är en sammanslutning av 13 fackförbund som organiserar tjänstemän på den svenska arbetsmarknaden. Antalet medlemmar i alla TCO-förbunden uppgår till mer än 1,4 miljoner människor. En enskild arbetstagare kan inte bli medlem i TCO, däremot i något av de 13 fackförbunden som ingår i TCO.


Erbjudande: Gå med i Unionen och få råd och stöd genom hela ditt arbetsliv

Detta är TCO

TCO är partipolitiskt obundet och har uppdraget att opinionsbilda och påverka i frågor som berör deras medlemmar. Den centrala frågan för TCO är att värna om goda villkor i arbetslivet. Detta sker genom att påverka politiker och andra aktörer i samhället.

Medlemmarna i TCO-förbunden består av både akademiskt utbildade personer och de som har lägre utbildning. Det som medlemmarna i alla TCO-fackförbund har gemensamt är att de jobbar med tjänstemannauppgifter. TCOs fackförbund hittas inom såväl offentlig som privat sektor. Bland yrkesgrupperna finns bland annat ekonomer, lärare, poliser, journalister, sjuksköterskor och civilingenjörer.

Mer än 60 procent av TCOs medlemmar är kvinnor. Drygt hälften av medlemmarna jobbar inom privata sektor och den mindre halvan inom offentlig sektor. Flera av medlemmarna i TCO är ledare eller chefer. Många av medlemmarna är också egenföretagare.

Fackförbund inom TCO

De här fackförbunden ingår i TCO.

Fackförbundet ST - Fackförbund för tjänstemän inom den statliga sektorn.

Finansförbundet - Facket för tjänstemän som arbetar inom bank- och finanssektorn.

Forena (hette tidigare FTF-facket) - Ett fackförbund för tjänstemän som jobbar inom försäkring och finans.

Försvarsförbundet - fack för civilanställda inom försvarsmakten.

Svenska Journalistförbundet - Fackförbund för journalister

Lärarförbundet - Fackförbund för lärare, studievägledare och rektorer

Polisförbundet - De svenska polisernas fackförbund

Sveriges Yrkesmusikerförbund - Fackförbund för musiker & sångare.

Teaterförbundet - Facket för personer verksamma inom film & scen.

TULL-KUST - Fackförbund för tjänstemän som jobbar på Tullverket eller Kustbevakningen.

Unionen - Fackförbund för tjänstemän som jobbar inom privat sektor.

Vision - Fackförbundet för tjänstemän inom kommunal sektor, landstinget och kyrkan.

Vårdförbundet - Facket för sjuksköterskor, barnmorskor röntgensjuksköterskor & biomedicinska analytiker.

Informationen på denna sida kontrollerades senast: 2020-06-07

Utvalda Fackförbund:
Sveriges största fackförbund
Inkomstförsäkring
Råd & stöd när du behöver det
Läs mer

För arbetare inom välfärden
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt yrkesliv
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer
Läs också: