Sveriges Veterinärförbund

Sveriges Veterinärförbund är en facklig organisation för veterinärer som är verksamma i Sverige.

Om Sveriges Veterinärförbund

Sveriges Veterinärförbund bildades 1860 och är en del av akademikernas centralorganisation Saco. Förbundet verkar för att främja veterinärmedicinens utveckling och för att ta tillvara på sina medlemmars ekonomiska och sociala intressen. Några viktiga frågor för förbundet är bland annat att medlemmarnas löner ska utvecklas på ett positivt sätt, att värna god djurhälsa och djurskydd inom djurhållningen samt att verka för en produktion av livsmedel som är etisk och där djurens behov på bästa sätt tillvaratas.

Sveriges Veterinärförbund är ett av få Saco-förbund som inte har någon inkomstförsäkring. Det beror på att arbetslösheten bland medlemmarna är mycket låg (mindre än 1 procent). Förbundet menar att en inkomstförsäkring skulle innebära en högre månadsavgift och att det inte är rätt att majoriteten medlemmar skulle få dela på kostnaden för något som endast gagnade ett fåtal. (Om du vill vara med i Sveriges Veterinärförbund och ändå ha en inkomstförsäkring kan du ändå teckna en privat inkomstförsäkring).

Medlemsförmåner

Här hittar du några av medlemsförmånerna i Sveriges Veterinärförbund. Besök deras webbplats för mer information om medlemsförmånerna.

Starta eget-paket – Förbundet tillhandahåller ett starta eget-paket för dig som är veterinär och vill starta en egen verksamhet.

Akademikerkompetens – Akademikerkompetens är ett samarbetsprojekt mellan flera fackförbund inom Saco. Här får du möjligheten att gå på intressanta föreläsningar och kurser som anordnas i hela landet.

Svensk Veterinärtidning – Du får medlemstidningen Svensk Veterinärtidning hemskickad till din brevlåda. Svensk Veterinärtidning bevakar den svenska veterinärbranschen ur såväl ett fackligt som veterinärmedicinskt perspektiv.

Rabatter och erbjudanden – Veterinärförbundet samarbetar med flera företag och kan erbjuda rabatterade priser på en rad olika produkter och tjänster som är av intresse för veterinärer.

Yrkesgrupper

Sveriges Veterinärförbund är öppet för dig som är anställd veterinär eller driver en egen mottagning. Även du som studerar till att bli veterinär kan bli medlem under studietiden.Sveriges Veterinärförbund

Grundat: 1860
Centralorganisation: Saco
Bli medlem