Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer är en svensk facklig organisation som organiserar högskoleutbildade ingenjörer – både högskoleingenjörer och civilingenjörer.

Om Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer grundades 2007 genom att Sveriges Civilingenjörsförbund och Civilingenjörsförbundet slogs samman. Förbundet har anor ända tillbaka till 1861 vilket gör de till en av de äldsta fackliga organisationerna i Sverige. Förbundet ingår i SACO och företräder högskoleutbildade ingenjörer på svenska arbetsplatser.

Sveriges Ingenjörer har ungefär 153 000 medlemmar. De flesta av medlemmarna, 64 procent, arbetar i privat sektor och 13 procent inom offentlig sektor. 3 procent av medlemmarna driver eget företag.

Sveriges Ingenjörer deltar aktivt i samhällsdebatten och agerar opinionsbildare i frågor som rör teknik och hur tekniken påverkar vårt samhälle. Man är en aktiv förespråkare för globalisering och deltar i gränsöverskridande samarbeten med andra organisationer. Det sker bland annat genom medverkan i olika internationella projekt och genom att stödja fackliga och mänskliga rättigheter i arbetslivet i andra länder.

Medlemsförmåner

Här visas några av de medlemsförmåner som finns för medlemmar i Sveriges Ingenjörer.

Arbetsmiljö – Sveriges Ingenjörer jobbar för att du ska ha en bra arbetsmiljö. Man anser att arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och att den bör fokusera på förebyggande arbete för att förhindra olika arbetsmiljöskador som kan uppstå.

Lönestatistik – Få tillgång till Sacos lönestatistik som du kan använda som ett verktyg och underlag inför lönesamtalet med din chef.

Förhandling & Rättshjälp – Om du skulle hamna i en tvist med arbetsgivaren kan Sveriges Ingenjörer bistå dig med förhandlings- och rättshjälp så att ni kan lösa tvisten.

Kollektivavtal – Förbundet jobbar för att förbättra dina villkor genom att nå uppgörelser med arbetsgivaren i kollektivavtalet.

Försäkringar – I medlemskapet ingår inkomstförsäkring och du får också möjlighet att teckna andra försäkringar såsom olycksfallsförsäkring, livförsäkring och sjukskyddsförsäkring till extra förmånligt pris.

Gå in på Sveriges Ingenjörers webbplats för att hitta mer information om medlemsförmåner.

Yrkesgrupper

Sveriges Ingenjörer är öppet för högskoleutbildade ingenjörer oavsett inriktning. Det betyder att både du som är utbildad högskoleingenjör och civilingenjör kan bli medlem. Det spelar ingen roll vilken inriktning du har på din ingenjörsexamen – alla inriktningar är välkomna.

Vanliga frågor relaterade till Sveriges Ingenjörer

Jag är ingenjör - ska jag gå med i Unionen eller Sveriges Ingenjörer? - Många ingenjörer ställs inför valet om de ska gå med i Unionen eller Sveriges Ingenjörer. Klicka dig vidare för att läsa svaret.

Vilka fackförbund för ingenjörer finns det att välja mellan? - Här kan du läsa om olika fackförbund för ingenjörer. Sveriges Ingenjörer är inte det enda fackförbund som tar emot civilingenjörer och högskoleingenjörer som sina medlemmar.

Informationen på denna sida faktagranskades: 2020-03-08Sveriges Ingenjörer

Grundat: 2007
Antal medlemmar: cirka 154 000
Centralorganisation: Saco
Bli medlem