Officersförbundet

Officersförbundet är en facklig organisation för soldater, sjömän och officerare som är anställda inom Försvarsmakten.

Om Officersförbundet

Officersförbundet är ett fackförbund som har 11 000 aktiva medlemmar och är en del av Saco. Officersförbundet arbetar för att förbättra arbetsvillkoren för försvarsanställda och ta tillvara på medlemmarnas intressefrågor.

Officersförbundet i sin nuvarande form grundades 1995 genom en sammanslagning av Officerarnas Riksförbund och Svenska officersförbundet.

Medlemsförmåner

Här hittar du några av medlemsförmånerna hos Officersförbundet. Besök Officersförbundets hemsida för mer utförlig information.

Råd och stöd – Du kan vända dig till Officersförbundet för att få råd och stöd kring frågor som rör din anställning.

Rabatter på personförsäkringar – Som medlem får du rabatter på olika försäkringar såsom livförsäkring, sjukkapitalförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Fackliga utbildningar – Officersförbundet anordnar varje år olika kurser och utbildningar. Som medlem får du automatiskt chansen att engagera dig fackligt.

Billigare el – Rabatt på el genom ett samarbete med övriga Saco-förbund.

Yrkesgrupper

Officersförbundet är öppet för soldater, sjömän och officerare som har anställning inom Försvarsmaktens organisation.Officersförbundet

Grundat: 1995 i sin nuvarande form
Antal medlemmar: Cirka 11 000
Centralorganisation: Saco
Bli medlem