Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna är ett svenskt fackförbund som organiserar legitimerade fysioterapeuter och sjukgymnaster. Fysioterapeuterna jobbar för att synliggöra deras medlemmar arbete och verka för att förbättra deras ställning på arbetsmarknaden.

Om Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna grundades 1943 under namnet Kvinnliga Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (KLSR). Från början var förbundet enbart öppet för kvinnor. Män tilläts gå med först 1960. I samma veva ändrades namnet till Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR). Sitt nuvarande namn, Fysioterapeuterna, antog förbundet 2014 då fysioterapeuter blev en skyddad yrkestitel för sjukgymnaster.

Fysioterapeuterna är en del av Saco och antalet medlemmar i förbundet uppgår till cirka 12 300. De flesta av förbundets medlemmar hittas inom landstinget men även inom den kommunala och privata sektorn. Det är också vanligt att medlemmarna driver eget företag.

Medlemsförmåner

Här hittar du några av de medlemsförmåner som du åtnjuter som medlem i Fysioterapeuterna.

Saco Lönesök – En statistikdatabas över löner bland Sacos medlemmar. Här får du tag i färsk statistik för ditt yrke som du kan använda vid exempelvis löneförhandling.

Inkomstförsäkring – Med en inkomstförsäkring får du högre ekonomiskt ersättning vid arbetslöshet jämfört med enbart ersättningen från a-kassan. Inkomstförsäkringen gör att du får det lättare att klara perioden när du är arbetslös.

Försäkringar – Medlemmar i Fysioterapeuterna får tillgång till en rad olika försäkring som kan tecknas via fackförbundet till extra bra pris. Bland försäkringarna finns bland annat hemförsäkring, villaförsäkring, olycksfallsförsäkring och bilförsäkring.

Tidskriften Fysioterapi – Du får hem tidningen Fysioterapi nio gånger om året. Det är en facktidning som skriver om ämnesområdet fysioterapi och sjukgymnastik. Med tidningen får du en bra överblick på saker som händer i din bransch.

Fler medlemsförmåner hittar du på Fysioterapeuternas webbplats.

Yrkesgrupper

För att kunna bli medlem i Fysioterapeuterna måste du vara legitimerad av Socialstyrelsen som fysioterapeut eller sjukgymnast. Fysioterapeuterna är öppet för alla sektorer, både offentlig (kommunen, landstinget, staten) och privat sektor. Även egenföretagare är välkommna som medlemmar. Du kan också bli studentmedlem om du studerar till att bli fysioterapeut.


Fysioterapeuterna

Grundat: 1943
Antal medlemmar: 12 258 medlemmar
Centralorganisation: Saco
Bli medlem