SRAT

SRAT är ett fackförbund för akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning. Medlemmarna hittas i statlig, kommunal, privat samt inom landstingets sektor.

Om SRAT

SRAT är en del av centralorganisationen SACO vars främsta mål är att akademisk utbildning ska löna sig för både individen och samhället i stort. SRAT arbetar för detta på flera sätt. En viktig fråga är att de yrkesgrupper som ingår i SRAT utvecklas i status genom exempelvis legitimationer och införandet av certifikat. SRAT vill att varje individ ska ges möjligheten att utveckla sig självgenom hela arbetslivet och vill bidra till att skapa möjligheterna för att göra detta.

Namnet SRAT stod tidigare för Statstjänstemännens Riksförbunds Allmänna Tjänstemannaförbund men det namnet är idag inte något som uttalas. Detta beror på att centralorganisationen Statstjänstemännens Riksförbund gick upp i SACO 1975 och alltså inte finns längre. SRAT grundades 1968.

SRAT har drygt 15000 medlemmar 38 procent arbetar inom privat sektor, 32 procent inom kommuner och landstingets sektorer, 24 procent inom staten och 4 procent driver eget företag. Den största andelen medlemmar, 58 procent, arbetar med hälsa i någon form. 26 procent arbetar inom förvaltning och 16 procent inom kommunikation. SRAT är ett kvinnodominerat fackförbund där 70 procent av medlemmarna är kvinnor och 30 procent män.

Medlemsförmåner

Här hittar du några av medlemsförmånerna du får från SRAT.

Inkomstförsäkring – SRAT:s medlemmar har tillgång till en inkomstförsäkring via facket som skyddar din inkomst om du skulle bli arbetslös. Inkomstförsäkringen kompletterar den ersättning du får från a-kassan och gör att du får behålla upp till 80 procent av din lön om du skulle förlora jobbet.

Kollektivavtal – SRAT arbetar kontinuerligt med att förbättra kollektivavtalen för sina medlemmar. Kollektivavtal reglerar bestämmelser på arbetsplatsen eller inom en bransch som inte omfattas av de regler som Sveriges Riksdag beslutar om.

Försäkringar – I medlemskapet ingår SRAT hälsoskydd vilket ger tillgång till en sjukförsäkring och ett hälsoombud. Du får också prova på olika försäkringar under 3 månader och sedan få ett förmånligt erbjudande där du kan välja om du vill fortsätta med dessa försäkringar.

Facklig rådgivning – Du kan alltid vända dig till facket om det skulle uppstå en konflikt på din arbetsplats. Av facket får du professionella råd och hjälp med att förhandla om t.ex. lön eller anställningsvillkor.

Lönestatistik – Alla medlemmar i fackförbund inom Saco har tillgång till Saco Lönesök. Det är en statistikdatabas över löner bland fackets medlemmar. Det kan vara till hjälp inför lönesamtalet om du vill kolla vilken nivå du bör lägga dig på i löneförhandlingen med din arbetsgivare.

Yrkesgrupper

Du kan bli medlem i SRAT om du är akademiker och arbetar inom hälsa, kommunikation eller förvaltning. SRAT:s medlemmar hittas i både offentlig (stat, landsting, kommun) och privat sektor.

Här är några vanliga yrkesgrupper inom SRAT.

 • Ambassadör
 • Arbetsförmedlare
 • Audionom
 • Diplomat
 • Folkhälsovetare
 • Handläggare
 • Hälsovetare
 • Kiropraktor
 • Logoped
 • Optiker
 • Perfusionist
 • Tandhygienist

SRAT

Grundat: 1968
Antal medlemmar: 15000
Centralorganisation: Saco
Bli medlem