Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuter är ett fackförbund som organiserar farmaceuter på den svenska arbetsmarknaden. Farmaceuter är ett samlingsnamn för yrkesgrupperna apotekare och receptarier.

Om Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuter är ett anrikt fackförbund som grundades i sin ursprungliga form 1903. Förbundet har idag omkring 7000 medlemmar och ingår i Saco. Sveriges Farmaceuter driver frågor som intresserar deras medlemmar. Frågor som finns på agendan är bland annat hur skador orsakade av läkemedel ska minskas och vilka krav som går at ställa på forskning kring läkemedel.

Förbundet arbetar även för att stärka farmaceuternas roll på arbetsmarknaden och för att medlemmarna kan utvecklas genom hela yrkeslivet. Detta sker bland annat genom att Sveriges Farmaceuter förhandlar fram kollektivavtal som reglerar vilka regler och bestämmelser som ska gälla inom branschen.

Medlemsförmåner

Här är några av medlemsförmånerna hos Sveriges Farmaceuter. Gå in på deras hemsida för att hitta mer information.

FOKUS kompetensutveckling – Genom Fokus kompetensutveckling får du möjlighet att gå på olika kurser och workshops där du samlar på dig poäng på varje genomförd kompetensutveckling. När du uppnått visst många poäng delas ett diplom ut. Fördelarna med det här systemet är att du kan utbilda dig själv genom karriären och få bevis på din kompetenshöjning. Detta är ett bra sätt att stärka ditt CV om du en dag exempelvis vill byta jobb.

Inkomstförsäkring – Med inkomstförsäkringen får du högre ersättning än den du bara skulle fått från a-kassan vid arbetslöshet. Inkomstförsäkringen ger dig upp till 80 procent av din lön och är ett komplement till den ersättning du erhåller om du är medlem i a-kassan.

Lönestatistik – Alla förbund inom Saco har en omfattande lönestatistik över medlemmarnas yrken. Här kan du se hur du själv ligger till lönemässigt vilket kan vara bra att veta inför t.ex. nästa lönesamtal eller om du söker nytt jobb.

Råd och stöd – Facket kan ge dig råd och stöd när du behöver det. Har du hamnat i en tvist med arbetsgivaren eller vill du ha någon som granskar ditt anställningsavtal? Facket finns till för att hjälpa dig med såna typer av frågor.

Försäkringar – Få erbjudanden om försäkringar som du kan teckna till förmånliga priser.

Yrkesgrupper

Sveriges Farmaceuter organiserar apotekare och receptarier på den svenska arbetsmarknaden. Medlemmarna hittas i både privat och offentlig sektor.Sveriges Farmaceuter

Grundat: 1903
Antal medlemmar: 7000
Centralorganisation: Saco
Bli medlem