Naturvetarna

Naturvetarna är ett fackförbund för personer med en akademisk examen inom något av de naturvetenskapliga ämnesområdena.

Om Naturvetarna

Naturvetarna är ett fackförbund som bildades 2009 genom en sammanslagning av de tidigare Saco-förbunden Agrifack och Naturvetareförbundet. Naturvetarna är en del av Saco vilket betyder att du måste ha en akademisk examen för att kunna bli medlem. Naturvetarnas medlemmar hittas inom de naturvetenskapliga branscherna, exempelvis skog, jord, miljö, life science, de fysiska vetenskaperna, data och matematik. Naturvetarna har ungefär 31 000 medlemmar som hittas i såväl den privata som offentliga sektorn.

Medlemsförmåner

Här hittar du förmåner du får som medlem i Naturvetarna. Besök Naturvetarnas hemsida för mer information kring dessa och andra förmåner.

Karriärcoachning – Naturvetarna coachar dig genom ditt yrkesliv – oavsett om du är anställd, arbetssökande, student, doktorand, chef eller företagare. Du kan alltid vända dig till Naturvetarna för att få råd kring din profession.

Lönestatistik – Medlemskap i Naturvetarna ger dig tillgång till Saco:s omfattande lönestatistik. Där kan du jämföra löner inom din bransch eller utbildningsområde. Lönestatistiken går att sortera på examensår, olika åldersgrupper, sektorer och utbildning. Att vara väl förberedd inför lönesamtalet ökar dina chanser att få den lön du vill ha.

Inkomstförsäkring – Naturvetarnas inkomstförsäkring ingår i medlemskapet för alla medlemmar. En inkomstförsäkring är en försäkring som kompletterar gapet mellan den ersättning du får från a-kassan och upp till 80 procent av din lön. Ersättningen ges i 150 dagar och täcker inkomster upp till 100 000 kronor per månad.

Övriga försäkringar – Alla medlemmar får ett kostnadsfritt försäkringspaket under de tre första månaderna. Efter de tre månaderna kan du fortsätta med försäkringarna om du vill.

Tidningsprenumerationer – Medlemstidningen Naturvetarna och företagartidningen Driva Eget ingår i medlemskapet. Om du har en chefsbefattning får du även Chefstidningen kostnadsfritt via ditt medlemskap. Dessutom ingår rabatter på andra tidningsprenumerationer.

Yrkesgrupper i Naturvetarna

Naturvetarna är ett fackförbund för personer som arbetar inom naturvetenskap. Medlemmarna hittas i både privat och offentlig sektor. Här är några vanliga yrken bland Naturvetarnas medlemmar.

 • Agronom
 • Arbetsmiljöingenjör
 • Biolog
 • Biomedicinsk analytiker
 • Cytodiagnostiker
 • Datavetare
 • Dietist
 • Djursjukskötare
 • Fysiker
 • Geovetare
 • Hippolog
 • Hortonom
 • Hydrolog
 • Jägmästare
 • Kemister
 • Landskapsingenjör
 • Lantmästare
 • Matematiker
 • Meteorolog
 • Miljövetare
 • Naturgeograf
 • Nutritionist
 • Oceanograf
 • Sjukhusfysiker
 • Skogsmästare
 • Statistiker
 • Toxikolog
 • Trädgårdsingenjör

Naturvetarna

Grundat: 2009
Antal medlemmar: cirka 31 000
Centralorganisation: Saco
Bli medlem