Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter är ett fackförbund för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Det är en del av Saco.

Om Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter är ett relativt ungt fackförbund och intresseorganisation för personer verksamma inom arkitektur och inredning. Det grundades 2002 i samband med att flera liknande organisationer för arkitekter upplöstes. Sveriges Arkitekter har 12 400 medlemmar och är en del av arbetstagarorganisationen Saco.

Sveriges Arkitekters bedriver fackligt arbete och är samtidigt en intresseorganisation som försöker påverka opinionen i frågor som påverkar deras medlemmar. Bland annat arbetar Sveriges Arkitekter för att arkitekten ska få större delaktighet och ett mer distinkt ansvar i plan-, bygg- och förvaltningsprocessen. En annan viktig fråga för Sveriges Arkitekter är att höja nivåerna på arkitekters löner och arvoden.

Medlemsförmåner

Här hittar du några av de medlemsförmåner som Sveriges Arkitekter erbjuder sina medlemmar. Besök Sveriges Arkitekters webbplats för mer information

Stöd i ditt yrkesliv – Medlemmar får tillgång till individuell rådgivning av jurister. Du kan få hjälp med frågor som handlar om din lön, anställning, tjänstledighet eller liknande. Du har också möjlighet att få hjälp vid arbetsrättsliga förhandlingar eller vid olika tvister.

Inkomstförsäkring – En inkomstförsäkring ingår i medlemskapet hos Sveriges Arkitekter. Den gör att du kan få ut 80 procent av din lön om du skulle bli arbetslös.

Lönestatistik – Saco:s lönestatistik ingår i ditt medlemskap hos Sveriges Arkitekter. Det är en bra hjälp inför ditt nästa lönesamtal. I lönestatistiken kan du sortera ut hur löneläget ser ut för andra arkitekter i Sverige.

Kompetensutveckling – Häng med i den senaste utvecklingen på arkitekturområdet. Med Sveriges Arkitekters kompetensutveckling får du en bra inblick i de senaste trenderna inom teknik, miljö, kultur och ekonomi. Kompetensutvecklingen belyser också de lagändringar som påverkar arkitekter och ger dig verktygen för att utvecklas som ledare.

Tidningen Arkitekten – Arkitekten är Sveriges Arkitekters medlemstidning och kommer hem till medlemmars brevlådor elva gånger per år. Tidningen bevakar ämnen som är intressanta för arkitekter.

Yrkesgrupper

Sveriges Arkitekter är öppet för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Medlemmarna hittas i både offentlig och privat sektor.

Sveriges Arkitekter

Grundat: 2002
Antal medlemmar: cirka 12 400
Centralorganisation: Saco
Bli medlem