Finansförbundet

Finansförbundet är en svensk facklig organisation som organiserar anställda inom bank- och finansbranschen. Det är den största fackliga organisation som är fokuserad specifikt på bank- och finansbranschen.

Om Finansförbundet

Finansförbundets rötter går tillbaka så långt som till 1887 då Svenska Bankmannaföreningen grundades. 1944 bytte man namn till Svenska Bankmannaförbundet och sitt nuvarande namn har man haft sedan 1994. Finansförbundet tillhör organisatoriskt TCO och organiserar alla anställda inom bank- och finansbranschen oavsett vilken utbildning eller befattning de har.

Finansförbundet framhåller att de noga följer och engagerar sig i lagstiftningen kring de frågor som berör dess medlemmar i egenskap av bank- och finansanställda. De jobbar också för att alla företag ska omfattas av kollektivavtal som möjliggör för arbetstagaren att nå överenskommelser med arbetsgivaren inom de givna ramarna för avtalet. En annan vikig fråga är att heltidsanställning ska vara en rättighet för den alla anställda samtidigt som deltidsanställning ska vara en möjlighet för den som hellre vill ha det. De villkor som finns i kollektivavtalet ska kontinuerligt förbättras i takt med att branschen och samhället utvecklas.

Medlemsförmåner

Här är några av medlemsförmånerna som ges till medlemmarna i Finansförbundet.

Inkomstförsäkring – Med en inkomstförsäkring får du högre ersättning om du skulle bli arbetslös.

Kurser och seminarier – Gå på kurser och träffa likasinnade branschkollegor. Alla seminarier och kurser är gratis som anordnas av Finansförbundet är gratis dess medlemmar.

Personlig rådgivning och förhandlingshjälp – Om du skulle ha några frågor som är relaterade till ditt arbete kan du kontakta förbundet för att få hjälp och stöd.

Branschspecifik lönestatistik – Lönestatistik som är aktuell för dig som jobbar inom bank och finans.

Medlemsrabatter – Medlemmar i Finansförbundet får rabatter och erbjudanden tack vare sitt medlemskap hos en rad olika företag.

Gå in på Finansförbundets webbplats för att läsa mer om förmånerna.

Yrkesgrupper i Finansförbundet

Du kan bli medlem i Finansförbundet om du jobbar inom bank- eller finanssektorn. Det spelar ingen roll vilken utbildning eller befattning du har på din arbetsplats.

Observera dock att eftersom Finansförbundet är ett TCO-förbund så är det en facklig organisation som finns till för tjänstemän i första hand.

Informationen på denna sida kontrollerades senast: 2020-07-08
Finansförbundet
Grundat: 1887
Antal medlemmar: 31 000
Centralorganisation: TCO
Inkomstförsäkring:
Bli medlem