Sveriges Läkarförbund

Sveriges Läkarförbund är ett fackförbund som organiserar läkare. Förbundet är en del av Saco och har omkring 47 000 medlemmar.

Om Sveriges Läkarförbund

Sveriges Läkarförbund grundades 1903 och är det fackförbund som organiserar flest antalet läkare i Sverige. Sveriges Läkarförbundet kallas i folkmun för Läkarförbundet och är en del av akademikerorganisationen Saco.

Läkarförbundet driver och bildar opinion för frågor intresserar sina medlemmar. Eftersom merparten av Sveriges läkare är medlemmar i förbundet är det en stark organisation som på ett bra sätt kan ta tillvara på sina medlemmars intressen.

Läkarförbundet vill se en hälsovård och sjukvård av hög kvalitet som är tillgänglig för alla i hela landet oavsett vart man bor. Förbundet vill att alla läkare ska ha möjlighet att vidareutbilda sig och forska. Andra viktiga frågor för Läkarförbundet är att verka för en attraktiv arbetsmiljö och att sprida kunskap och upprätthålla de etiska regler som kännetecknar relationen mellan läkare och patient. Dessutom finns Läkarförbundet nära till hands om du skulle ha några frågor som rör din anställning.

Medlemsförmåner

Här är några av förmånerna för medlemmar i Sveriges Läkarförbund. Fler medlemsförmåner hittar du på deras hemsida.

Lönestatistik – Sveriges Läkarförbund har bra kunskap om lönenivåer för läkare på den svenska arbetsmarknaden. Lönestatistiken är tillgänglig för flera nivåer – oavsett om du är AT-läkare, ST-läkare eller färdigutbildad specialistläkare.

Råd och stöd – Du kan vända dig till facket om det är något du behöver hjälp med som rör ditt arbete. Du kan bland annat få hjälp med att granska anställningsavtal, juridiska frågor, pensionsfrågor, etik och mycket mer.

Inkomstförsäkring – Läkarförbundet erbjuder en inkomstförsäkring som kompletterar ersättningen du får från a-kassan vid arbetslöshet. Med inkomstförsäkringen kan du få upp till 80 procent av din lön om du skulle gå arbetslös en period.

Fritidsboenden – Läkarförbundet erbjuder sina medlemmar möjligheten att bo billigt i utvalda semesterhus runtom i världen.

Läkartidningen – Alla medlemmar får Läkartidningen hemskickad till sin brevlåda. Läkartidningen bevakar frågor som intresserar läkare. Fokus ligger på läkarkårens fortbildning och fackliga frågor men även på den allmänna utvecklingen inom hälsovård och sjukvård.

Yrkesgrupper

Sveriges Läkarförbund är öppet för läkare på den svenska arbetsmarknaden.Sveriges Läkarförbund

Grundat: 1903
Antal medlemmar: cirka 47 000
Centralorganisation: Saco
Bli medlem