Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är ett avtal som ingås mellan arbetsgivare och fackorganisation. Avtalet reglerar vilka bestämmelser och regler som ska gälla på en arbetsplats eller inom en bransch.

Så här fungerar ett kollektivavtal

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivare och de fackförbund som företräder anställda på en viss arbetsplats eller inom en hel bransch. Kollektivavtal kan vara både lokala och rikstäckande. I kollektivavtalet regleras saker som inte bestäms av svensk lagstiftning. Det kan gälla exempelvis löner och arbetsvillkor.

När kollektivavtalet har skrivits på har både fackförbundet och arbetsgivaren underförstått gått med på att inte ta till stridsåtgärder mot varandra. Detta gäller så länge kollektivavtalets löptid är aktuell och såvida inte kollektivavtalet sägs upp av någon av parterna. Ett påskrivet kollektivavtal bidrar därför med stabilitet i förhållandet mellan arbetsgivare (företag/arbetsplats) och arbetstagare (anställda).

Erbjudande: Frågor om kollektivavtal? Gå med i Unionen och få hjälp

Fördelen med kollektivavtal för dig som enskild arbetstagare är att du slipper förhandla med arbetsgivaren om de villkor som ska gälla på arbetsplatsen. Allt sådant regleras i kollektivavtalet. Observera att vissa kollektivavtal, särskilt inom TCO och SACO, tillämpar individiuell lönesättning där du som enskild individ förhandlar fram din lön med arbetsgivaren. Inom LO är det vanligare med kollektiv lönesättning.

Kollektivavtal kan utformas så att de passar in på ett företags eller branschs unika förutsättningar. Om ni jobbar skift på ditt företag utformas kollektivavtalet till att ta det i beaktning, t.ex. via OB-tillägg för obekväma arbetstider. Om du jobbar på ett företag där ni inte jobbar skift behöver ni inte bestämma om det i kollektivavtalet.

Principen att arbetsmarknadens parter, fackförbund och arbetsgivare, kommer överens om de villkor som ska gälla på arbetsmarknaden utan att staten blandar sig i är central i Sverige. Det öppnar upp för en smidigare arbetsmarknad som lättare kan ställa om sig inför de förändringar och förutsättningar som varje bransch står inför. Om allt skulle regleras av svensk lagstiftning är risken stor att vi skulle få en lagstiftning som klumpade ihop alla branschers förutsättningar till en enhetlig lagstiftning som alla branscher skulle bli tvungen att anpassa sig till. Detta skulle skapa en större tröghet på arbetsmarknaden som både arbetstagare och arbetsgivare i teorin skulle förlora på.

Har alla företag kollektivavtal?

Nej, alla företag har inte kollektivavtal. Alla fackförbund i Sverige jobbar för att alla företag ska teckna kollektivavtal men vissa företag väljer ändå att stå utanför. Det är helt upp till företagets ägare att bestämma om de ska teckna kollektivavtal eller inte.

Ett företag utan kollektivavtal behöver inte vara en oseriös arbetsgivare. Det kan finnas olika anledningar till att vissa företag väljer att inte teckna kollektivavtal. Ett exempel skulle kunna vara att företagets ägare anser att kollektivavtalet saknar tillräcklig flexibilitet och hindrar denne att driva sitt företag på bästa sätt. Många kollektivavtal är också framförhandlade med stora företag i åtanke vilket gör att de inte passar mindre företag inom samma bransch.

Om du ska börja på ett jobb kan du fråga om företaget har kollektivavtal. Om de inte har det så bör de kunna motivera varför så är fallet. Du kan självklart vara med i facket ändå men om din arbetsplats saknar kollektivavtal kan du inte ta del av kollektivavtalets fördelar.


Utvalda Fackförbund:
Sveriges största fackförbund
Inkomstförsäkring
Råd & stöd när du behöver det
Läs mer

För arbetare inom välfärden
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt yrkesliv
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer