Saco - Sveriges akademikers centralorganisation

Saco är Sveriges akademikers centralorganisation och består av 23 olika fackförbund för akademiker. Saco-förbunden består av cirka 650 000 medlemmar. Bland de olika Saco-förbundens medlemmar hittar vi bland annat läkare, civilekonomer, fysioterapeuter, civilingenjörer, jurister, arkitekter, socionomer, lärare, bibliotekarier psykologer och naturvetare.

Detta är Saco

Saco grundades i sin nuvarande form 1947 och har till uppgift att tillvarata sina medlemmars intressen ur ett arbetslivsperspektiv. Centrala frågor för Saco är att utbildning ska löna sig i yrkeslivet. För att kunna bli medlem i ett Saco-förbund behöver du ha en akademisk utbildning inom någon av de branscher som Saco företräder. Det går inte att bli medlem direkt i Saco utan medlemskap söks i varje enskilt fackförbund.

Fackförbunden inom Saco

Dessa fackförbund ingår i Saco.

Akademikerförbundet SSR - Facket för samhällsvetare inom samhälls- och välfärdsutveckling. Bland medlemmarna finns socionomer, beteendevetare, personalvetare, och ekonomer.

Civilekonomerna - Ett fackförbund för civilekonomer eller ekonomer med annan högskoleexamen.

DIK - Fackförbundet för akademiker som jobbar inom kultur- och kommunikationsbranschen.

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter - Fackförbund för arbetsterapeuter.

Jusek - Ett fackförbund för jurister, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare, systemvetare och kommunikatörer.

Kyrkans Akademikerförbund - Fackförbund för akademiker som arbetar inom den svenska kyrkan.

Lärarnas riksförbund - Fackförbund för lärare, yrkesvägledare och studievägledare.

Naturvetarna - Fackförbund för naturvetare.

Officersförbundet - Ett fackförbund för soldater, officerare och sjömän inom Försvarsmakten.

Reservofficerarna - Facket för svenska reservofficerare.

TJ - Saco-förbundet Trafik & Järnväg - Ett fackförbund för akademiker inom främst järnvägs- och bussbranschen.

Fysioterapeuterna - Facket för för fysioterapeuter och sjukgymnaster.

SRAT - Fackförbund för akademiker som jobbar med hälsa, förvaltning eller kommunikation.

Sveriges Arkitekter - Fackförbund för arkitekter.

Sveriges Farmaceuter - En fackförening för farmaceuter.

Sveriges Ingenjörer - Fackförbund för ingenjörer (både civilingenjörer och högskoleingenjörer).

Sveriges Läkarförbund - Fackförbund för läkare.

Sveriges Psykologförbund - Fackförbund för psykologer.

Sveriges Skolledarförbund - Ett fackförbund för ledare inom skolvärlden.

Sveriges Tandläkarförbund - Fackförbund för tandläkare.

Sveriges universitetslärarförbund - Fackförbund för lärare som jobbar på universitet.

Sveriges Veterinärförbund - Fackförbund för veterinärer.Utvalda Fackförbund:
Fackförbund för akademiker
Inkomstförsäkring
Jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer & samhällsvetare
Läs mer

Sveriges största fackförbund
Inkomstförsäkring
Just nu: 3 månader utan kostnad
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer
Läs också: