Vad är facket och hur jobbar de?

Här får du veta vad facket är och hur de arbetar för att förbättra ditt arbetsliv.

Erbjudande: Gå med i Unionen - försäkra din inkomst

Vad är facket?

Facket är en sammanslutning av arbetstagare inom en viss bransch eller sektor. Facket företräds av företroendevalda som har röstats fam av fackets medlemmar i en demokratisk proecdur. De företroendevalda fackliga företrädarna representerar sedan facket i förhandlingarna med arbetsgivarna.

Vad gör facket?

Fackets uppdrag är att driva sådana frågor som deras medlemmar tycker är viktiga. Det kan handla om löner, semesterregler, pensionsavtal, kollektivavtal, arbetsmiljö och säkerhet, jämställdhet, villkor, jämställdhetsfrågor och mycket mer. Facket ska finnas på arbetstagarens sida och vara dennes röst. Genom att flera arbetstagare går ihop i ett fack ökar chansen att få igenom flera frågor jämfört med om varje arbetstagare skulle förhandla själv med arbetsgivarparten.

Hitta bästa facket för dig

Det finns många olika fackförbund som vänder sig till olika grupper på arbetsmarknaden. Varje fack beslutar själva om vilka frågor just det facket ska driva. Eftersom olika branscher ser olika ut så är också frågorna som de olika facken driver ganska växlande. Du ska givetvis med i det fackförbund som passar bäst för dig. Tänk på att flera fack kan passa dig. Vi rekomenderar att gå med i det facket som finns representerat på din arbetsplats och som dina kollegor är med i.

Som medlem i facket kan du vända dig till dem om du har frågor som berör din arbetssituation. Facket är specialister på hur lagar och avtal ska tolkas i din bransch. Därför bör de vara din bästa chans att få svar på frågor du har om ditt arbete.

Om det inte finns något fackförbund på din arbetsplats kan du starta en fackklubb.

Utvalda Fackförbund:
Sveriges största fackförbund
Inkomstförsäkring
Just nu: 3 månader utan kostnad
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer

Akademikerförbundet
Jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, m.fl.
Inkomstförsäkring
Läs mer
Läs också: