Fackförbund för chefer

Är du chef och funderar på att gå med i facket? Här kan du läsa om vilka fackförbund som finns för chefer och vad facket kan erbjuda dig som arbetar som chef eller ledare.

Varför finns det fackförbund för chefer?

Arbetare och tjänstemän har historiskt sett varit de primära grupperna som fackförbunden vänt sig till. På senare tid har många av de vanliga fackförbunden dessutom börjat rikta sina erbjudanden till chefer. Chefer är visserligen också tjänstemän men yrkesrollen skiljer sig på många sätt jämfört med vanliga tjänstemän. En chef har större ansvar för personal men också för hur verksamheten utvecklas och vilka mål som uppnås.

Samtidigt är en chef som vilken annan anställd som helst. Jobbar du som chef vill du också ha en bra lön, schysst anställningsavtal och gärna en inkomstförsäkring som ger ekonomiskt skydd om du skulle befinna dig mellan två jobb. Dessutom vill du gärna kunna utvecklas i ditt ledarskap och träffa andra chefer att byta erfarenheter med. Allt det här kan du få genom att gå med i ett fackförbund för chefer.

De flesta fackförbunden inom både TCO och Saco tar emot chefer som medlemmar. Vissa av fackförbunden har en tydlig profil mot just chefer medan andra inte har det. Det tydligaste exemplet är Unionen Chef som är en del av fackförbundet Unionen - fast bara för chefer och ledare. Det är Sveriges största fackförbund för chefer och har 100 000 medlemmar. Du kan bli medlem där om du jobbar som chef inom privat sektor.

Kritik mot att facket sitter på dubbla stolar

Om du har den typen av chefsroll att du har en förhandlingsposition mot den lokala fackklubben (från samma fackförbund) på din arbetsplats kan det verka som att facket företräder båda sidor i en förhandling. Detta är sant och något som alla parter vill undvika. I fallet Unionen har man löst detta genom att du som chef kan välja att stå utanför fackklubben och istället vara regionalt ansluten till facket. Detta för att facket på din arbetsplats inte ska sitta på dubbla stolar.

Om du inte vill vara med i samma fackförbund som de anställda du är chef över kan du vara med i ett fackförbund som är specialiserat på endast chefer. Ledarna är ett sådant fackförbund. De är ett fristående fackförbund och tillhör därför ingen centralorganisation, dvs. de står helt utanför LO, Saco och TCO. Ledarna företräder enbart chefer inom alla sektorer och branscher. Fördelen med Ledarna är att du får ett fackförbund som enbart fokuserar på att förbättra situationen för chefer. Därför uppstår inte samma motsatsförhållande som med Unionen (om inte de personer du är chef över också är chefer och medlemmar i Ledarna).

Sammanfattning: fackförbund för chefer

Börja med att kika på Unionen Chef och Ledarna för att se om något av de fackförbunden passar och tilltalar dig. Det är två stora fackförbund som är specialiserade på chefer. Även fackförbunden inom Saco företräder chefer. Om du akademiskt skolad kan du också kolla om det finns ett akademikerförbund inom Saco som passar dig. Akademikerförbunden har dock inte samma uppdelning mellan anställda och chefer som Unionen har i och med Unionen Chef.

Informationen på denna sida kontrollerades senast: 2020-06-07
Fackförbund för chefer:
Sveriges största fackförbund för chefer
Inkomstförsäkring
Just nu: 3 månader utan kostnad
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer

Läs också: