Fackförbund för egenföretagare

Här kan du läsa om fackförbund för egenföretagare. Vissa fackförbund har öppnat upp för egenföretagare att bli medlemmar och här hittar du bakgrunden till varför vissa fackförbund låter egenföretagare gå med.

Varför finns det fackförbund för egenföretagare?

Historiskt tillbaka har fackförbund enbart tagit emot anställda som medlemmar. Det är först på senare tid som många fackförbund har börjat välkomna egenföretagare som medlemmar i facket. Det beror på att fler och fler människor i Sverige väljer att starta egna företag. När Sverige var ett industriland med storföretag som anställde tusentals människor var det självklart att det inte behövdes några fackförbund för storföretagen. Men i dag kan det finns anledningar för fler än endast anställda att gå med i facket. Många enmansföretag måste kämpa hårt för att gå runt. Genom att samla många småföretagare i facket kan fackförbunden förhandla fram kostnadseffektiva förmåner och erbjudanden som gagnar småföretagare. Facket kan också bistå med stöd och råd om egenföretagaren har funderingar kring avtal, regler, etc.

En egenföretagare sitter vid ett bord med sin dator och jobbar.

Det är inte lätt att vara egenföretagare och många som startar eget tvingas lägga ner sitt företag innan de har börjat tjäna pengar. Den grundläggande idén med fackförbund för egenföretagare är att kunna förenkla tillvaron för småföretagare och minimera den ekonomiska risken som kommer med företagandet.

Precis som att de vanliga fackförbundens främsta uppgift är att hjälpa anställda finns fackförbunden för egenföretagare till för att bistå de som driver egen firma med hjälp och konsulation. Fackförbunden för egenföretagare kan hjälpa till med sådana saker som är viktiga för dig som driver egen firma. Affärsjuridisk rådgivning, företagsförsäkringar, inkomstförsäkring och affärscoachning är exempel på vad du kan få hjälp med som egenföretagare från vissa fackförbund.

Är alla fackförbund öppna för egenföretagare?

Nej, alla fackförbund är inte öppna för egenföretagare.

Inom LO är det få av fackförbunden som tar emot egenföretagare som medlemmar. Ett undantag är Musikerförbundet som organiserar yrkesverksamma musiker och artister. Där kan du bli medlem om du har egen firma och är verksam inom musikbranschen.

En orsak till att LO vanligtvis inte tar emot egenföretagare som medlemmar är att de ser en intressekonflikt mellan att vara arbetare och att driva eget företag. LO är sprunget ur arbetarrörelsen och står upp för arbetares villkor gentemot företagarna.

De menar att det skulle uppstå en intressekonflikt om de både skulle representera arbetare och egenföretagare. Ett annat skäl till att man inte vill ta emot egenföretagare är att de ser ett problem i att det startas många småföretag på grund av att större bolag vill anlita egenföretagare för att gå runt regler om exempelvis anställningsskydd och turordningslistor. Du kan läsa mer om det i den här artikeln på Dagens Nyheters hemsida (bakom betalvägg).

Inom Saco-förbunden är det desto vanligare att hitta fackförbund för egenföretagare. Saco har en öppnare syn på att driva eget företag än LO eftersom många av deras medlemmar har yrken där det är vanligt att man driver eget företag. Hos de flesta Saco-förbunden kan du driva eget företag ensam eller ha flera anställda personer i verksamheten. Att Saco inte ser samma intressekonflikt som LO beror på att de i större utsträckning ser sig som en professionsorganisation snarare än en arbetstagarorganisation. Det betyder att om du är utbildad läkare så är det viktigaste för Saco att du kan utvecklas i din yrkesroll som läkare – oavsett om du är anställd eller driver egen mottagning.

Vissa av TCO-förbunden har också öppnat upp för egenföretagare att bli medlemmar. Unionen är ett exempel på ett fackförbund som tar emot egenföretagare. Du kan däremot inte vara medlem där om ditt företag skulle växa och du vill börja anställa personer i din verksamhet. Tänk på att du måste utföra tjänstemannauppgifter i ditt företag om du ska gå med i Unionen för egenföretagare. Tjänstemannauppgifter kan vara ett väldigt brett spektrum av olika arbetsuppgifter men du kan alltså inte bli medlem där om du jobbar som t.ex. snickare eller elektriker och har en egen firma.

Råd till dig som vill gå med i ett fackförbund för egenföretagare

Om du redan är med i ett fackförbund som anställd och ska starta ditt eget företag i samma eller liknande bransch kan du höra med ditt fackförbund om de också tar emot egenföretagare. Det är bra att säkerställa att du kan ta med dig dina intjänade månader från din eventuella inkomstförsäkring så att du kan utnyttja den som egenföretagare om det skulle behövas.


Fackförbund för egenföretagare: Fackförbund för egenföretagare:
Unionen Egenföretagare
Inkomstförsäkring för egenföretagare
Just nu: 3 månader utan kostnad
Läs mer


Lista över fackförbund för egenföretagare

Fackförbund Öppet för: Läs mer
Unionen Egenföretagare inom tjänstesektorn. Inget krav på utbildning - passar de flesta. Läs mer
Musikerförbundet Företagare verksamma inom musikbranschen. Läs mer
Akademikerförbundet SSR Akademiker i välfärdssektorn. Läs mer
DIK Akademiker som är egenföretagare inom kultursektorn. Läs mer
Sveriges Arbetsterapeuter Arbetsterapeuter som driver eget företag. Läs mer
Naturvetarna Naturvetare som driver egen firma. Läs mer
Fysioterapeuterna Akademiskt skolade fysioterapeuter med egen mottagning. Läs mer
SRAT Akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning. Läs mer
Sveriges Arkitekter Arkitekter som har företag som huvudsaklig verksamhet. Läs mer
Sveriges Ingenjörer Högskoleingenjörer och civilingenjörer. Läs mer
Sveriges läkarförbund Läkare som vill driva eget företag. Läs mer
Sveriges Psykologförbund Psykologer med akademisk examen som driver eget företag. Läs mer
Sveriges Tandläkarförbund Tandläkare med egen verksamhet. Läs mer
Informationen på denna sida kontrollerades senast: 2020-06-07