Varför ska man vara med i facket?

Varför ska man vara med i facket egentligen? Det finns flera goda anledningar till varför det är bra att vara med i facket.

Anledningar till att vara med i facket

Här är några bra anledningar till varför du ska vara med i facket.

Facket företräder dig och dina kollegor

Facket företräder dig och dina kollegors intressen på arbetsplatsen. Eftersom facket företräder en stor grupp människor med liknande intressen får de större makt att påverka och förändra situationen till er fördel.

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan fackförbunden och arbetsgivarorganisationen. I kollektivavtalet regleras hur stora löneökningar som ska ske under nästa avtalsperiod, hur anställningsvillkoren ska se ut, vilka speciella förmåner som ska ges till personalen, och mycket mer. Att vara med i facket gör att du på sikt ger fackförbunden ökat makt att förbättra kollektivavtalet på den arbetsplats eller inom den bransch där du jobbar. Tänk på att vi i Sverige inte har några lagar som reglerar minilöner. Det är därför upp till fackförbunden att förhandla fram bra kollektivavtal till sina medlemmar som garanterar löneökningar. Om du väljer att inte vara med i facket så tackar du därmed indirekt nej till att höja din lön.

Erbjudande: Gå med i Unionen - försäkra din inkomst

Inkomstförsäkring

Om du blir arbetslös och är med i a-kassan får du ut ungefär 14 500 kronor efter skatt oavsett hur hög lön du har haft tidigare. Många fackförbund erbjuder en inkomstförsäkring till sina medlemmar som kompletterar ersättningen från a-kassan. Med en inkomstförsäkring får du behålla ungefär 80 procent av din tidigare lön vid arbetslöshet. Alla fackförbund erbjuder inte inkomstförsäkring till sina medlemmar så tänk på att kolla upp det först innan du bestämmer dig för vilket fack du ska vara med i.

Någon att fråga om råd och ta hjälp av

Om du har några frågor som berör situationen på din arbetsplats går det att vända sig till facket för att få råd och hjälp. I vissa fall kan även facket bistå med juridisk hjälp. Exempel på frågor som facket kan hjälpa dig med är: anställningsavtal, vilken lön som är rätt för ditt yrke, hur lång semester du har rätt att ta ut, med mera.

Medlemsförmåner

Eftersom fackförbunden har många människor anslutna till sig kan de förhandla fram bra avtal på produkter och tjänster till sina medlemmar. Genom facket får du tillgång till bättre priser än personer som inte är med i facket. Det här är ett sätt för facken att tillfredställa människors individuella behov på vanliga konsumentprodukter och tjänster samtidigt som de stärker sig själva som kollektivtiv tack vare att antalet medlemmar ökar. Vanliga erbjudanden är rabatter på elavtal, tidningsprenumerationer, resor och semesterboenden, olika sorters försäkringar, med mera.


Utvalda Fackförbund:
Sveriges största fackförbund
Inkomstförsäkring
Råd & stöd när du behöver det
Läs mer

För arbetare inom välfärden
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt yrkesliv
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer