Vad kan facket hjälpa till med?

Om det uppstår problem på din arbetsplats kan du vända dig till facket för att få hjälp. I den här artikeln hittar du information om vad för slags hjälp du kan förvänta dig att få från facket.

Vad kan facket hjälpa mig med?

Facket kan hjälpa dig som behöver råd och stöd kring frågor som handlar om din anställning. De flesta fackförbunden erbjuder en jourtelefon dit deras medlemmar kan ringa och ställa frågor och ta ditt ärende vidare.

Du kan också få hjälp från din lokala fackförening på din arbetsplats. Facket kan till exempel hjälpa till med att svara på frågor som handlar om ditt anställningsavtal, din lön, rätt till ledighet, etc.

Erbjudande: Gå med i Unionen - försäkra din inkomst

Juridisk hjälp

Om du hamnat i juridisk tvist med din arbetsgivare är det också möjligt att facket kan bistå dig med juridisk hjälp.

Det är en bra idé att vara väl förberedd innan du tar kontakt med ditt fackförbund för att få hjälp. Om du kan förklara ditt ärende för facket så att de förstår är chansen större att de kan hjälpa dig. Tveka inte att kontakta facket även om du känner att du inte kan förklara precis i detalj vad du undrar över. Förhoppningsvis kan facket hjälpa dig att reda ut vilka bestämmelser som gäller.

Är jag garenterad att få juridisk hjälp från mitt fackförbund?

Nej, det beror på hur just ditt fall ser ut. Kontakta ditt fackförbund för att få svar på om de kan bistå dig med juridisk hjälp. Givetvis måste det du behöver hjälp med ha en koppling till ditt arbete – du kan inte få hjälp med privata ärenden.

Hjälp inför lönesamtalet

Om individuell lönesättning tillämpas på din arbetsplats kan facket hjälpa dig med att berätta vad som är en rimlig lönenivå för ditt arbete. Facket har statistik över hur lönerna inom deras bransch ser ut och som medlem bör du ha möjlighet att ta del av denna statistik. Genom att se hur lönenivån ser ut bland kollegor i din bransch kan du lättare motivera varför du ska ha en viss lön i ditt samtal med arbetsgivaren. Många fackförbund, t.ex. Unionen, hjälper även till med coachning inför lönesamtalet.

Kolla vad just ditt fackförbund kan hjälpa dig med

Det här var en sammanställning över vanliga saker som fackförbund kan hjälpa sina medlemmar med. Kolla med just ditt fackförbund för att se vad de kan hjälpa till med. Alla fackförbund är olika och hjälpen som erbjuds till medlemmarna kan skilja sig åt mellan olika fackförbund. Om du skulle gå med i facket i dag kan det hända att du har en karenstid för somliga förmåner. Det betyder att du måste ha varit medlem i facket en viss tid innan du kan utnyttja ditt fackliga medlemskap fullt ut. Det här är vanligt vid juridisk hjälp från facket. Kolla upp vad som gäller genom att fråga ditt fackförbund.


Utvalda Fackförbund:
Sveriges största fackförbund
Inkomstförsäkring
Råd & stöd när du behöver det
Läs mer

För arbetare inom välfärden
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt yrkesliv
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer