Fackförbund för tjänstemän

Det finns många sorters fackförbund för tjänstemän. Vilket tjänstemannaförbund som passar dig bäst beror på vilken slags tjänsteman du är. Här kan du läsa om de olika fackförbund som finns för tjänstemän och hitta information om vilket av fackförbunden som passar dig bäst.


Erbjudande: Unionen - Kraftfull inkomstförsäkring

Vad är en tjänsteman?

En tjänsteman jobbar med att producera tjänster. Jämfört med en arbetare, vars jobb oftast är att producera någon form av fysisk produkt, består tjänstemannens arbete av att tillhandahålla olika former av tjänster som efterfrågas på arbetsmarknaden. Här är några exempel på tjänster och vilka tjänstemannayrken som utför dem.

Till skillnad mot en arbetare har en tjänsteman oftast någon form av teoretisk utbildning, t.ex. från gymnasium, högskola eller universitet.

Olika fackförbund för tjänstemän

TCO är den centralorganisation som uteslutande består av fackförbund för tjänstemän. Om du främst ser dig själv som en tjänsteman är vår rekommendation att du går med i något av deras fack för tjänstemän. Om du jobbar som tjänsteman och har en akademisk bakgrund kan du även gå med i något av Saco-förbunden. Saco-förbunden samlar yrkesverksamma akademiker. Eftersom många tjänstemän har en högskoleutbildning är det inte ovanligt att vissa tjänstemän väljer ett fackförbund inom Saco. Saco-förbunden är dock inga tjänstemannaförbund utan har som sitt första fokus att bevaka akademikers villkor på svensk arbetsmarknad och inom forskning och utbildning.

Om du jobbar inom handelssektorn, antingen den privata eller kooperationen, kan du också vara med i LO-förbundet Handels.

Tjänsteman kollar på sin surfplatta.

TCO

TCO står för Tjänstemännens Centralorganisation och består av 14 olika fackförbund. Gemensamt för alla fackförbunden inom TCO är att de arbetar för att stärka tjänstemännens villkor på svensk arbetsmarknad. Totalt sett samlar alla tjänstemannaförbunden i TCO 1,3 miljoner medlemmar. Det största fackförbundet är Unionen som har 600 000 medlemmar, det vill säga nästan halva medlemsantalet inom TCO. Exempel på yrken som är medlemmar i något av TCO-förbunden är ekonomer, civilingenjörer, sjuksköterskor, lärare, journalister, poliser, läkare, och många fler sorters tjänstemän. Medlemmarna hittas i både offentlig och privat sektor.

Erbjudande: Gå med i Unionen - försäkra din inkomst

Saco

Saco står för Sveriges Akademikers Centralorganisation och samlar 22 stycken fackförbund för akademiker. Totalt har Saco 650 000 medlemmar inom såväl privat som offentlig sektor. Saco-förbunden är i första hand fackförbund för akademiker. På dagens arbetsmarknad är det inte ovanligt att tjänstemän också har en akademisk utbildning. Om du är tjänsteman med akademisk utbildning kan du därför välja att gå med i ett Saco-förbund likväl som ett TCO-förbund.

Vilket fack ska jag välja som tjänsteman?

Om du inte har en akademisk utbildning kan du endast gå med i ett TCO-förbund. Har du en akademisk utbildning är vårt råd att du går med i det fackförbund som du bäst känner dig hemma i. Ser du dig själv som en tjänsteman eller akademiker i första hand? Är svaret på den frågan tjänsteman bör du kolla in vilket av TCO-förbunden som passar bäst för dig.

Fackförbund för tjänstemän inom TCO

TCO består totalt av 13 stycken fackförbund med olika profiler för olika typer av tjänstemän. Här är alla de enskilda förbunden.

Forena - Ett fackförbund för tjänstemän som jobbar inom försäkring.

Finansförbundet - Ett fackförbund för tjänstemän inom bank- och finansbranschen.

Försvarsförbundet - Ett fackförbund för civilanställda inom svenska försvaret.

Svenska Journalistförbundet - Journalister, både anställda och frilansare, som jobbar vid ett massmedium som är verksamt i Sverige kan bli medlemmar i Journalistförbundet.

Lärarförbundet - Fackförbund för lärare inom förskolan, grundskolan, gymnasiet, studie- och yrkesvägledare samt skolledare.

Polisförbundet - De svenska polisernas fackförbund. Fackförbundet är det enskilt största fackförbundet för poliser i Sverige.

Fackförbundet ST - Fackförbundet ST är fackförbundet för tjänstemän inom statlig sektor.

Teaterförbundet - Facket för upphovsmän, artister, administratörer och tekniker inom film och scen.

TULL-KUST - Fackförbund för tjänstemän inom Tullverket och Kustbevakningen.

Unionen - Sveriges enskilt största fackförbund för tjänstemän med över 600 000 medlemmar. Du kan bli medlem i Unionen om du jobbar inom privat sektor.

Vision - Fackförbundet för tjänstemän på arbetsplatser med anknytning till kommunal sektor, landstinget och kyrkan.

Vårdförbundet - Facklig organisation för biomedicinska analytiker, barnmorskor, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor.

Sveriges Yrkesmusikerförbund - Ett fackförbund som organiserar musiker och sångare.


Informationen på denna sida kontrollerades senast: 2020-06-07

Utvalda Fackförbund:
Sveriges största fackförbund
Inkomstförsäkring
Råd & stöd när du behöver det
Läs mer

För arbetare inom välfärden
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt yrkesliv
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer
Läs också: