Lönestatistik

Lönestatistik är intressant ur flera perspektiv. Med korrekt lönestatistik går det att se hur man själv ligger till i förhållande till sina branschkollegor lönemässigt. Här hittar du allt du behöver veta om lönestatistik.

Lönestatistik från olika källor

Det går att erhålla lönestatistik från flera håll. Det finns exempelvis hemsidor på nätet där vem som helst kan lägga upp sin lön och sin arbetstitel. Detta är inte alltid de mest tillförlitliga källorna, inte minst för att informationen kan vara gammal, vilket innebär att det kan finnas en osäkerhet kring statistiken. Detta innebär i sin tur att informationen kan vara svår att använda vid ett eventuellt lönesamtal, den kanske inte riktigt stämmer eller är relevant trots allt.

Lönestatistik från fackförbunden är däremot betydligt mer säker. Informationen kommer från medlemmarna själva, vilket både betyder att den är tillförlitlig och även högst relevant för de andra i branschen som vill kunna jämföra sina löner. Du upptäcker snabbt om din lön är lägre än vad den bör vara, sett till din arbetstitel, dina arbetsuppgifter eller det ansvar du har på arbetsplatsen.

Fackförbunden har goda anledningar till att samla in denna information från sina medlemmar. De kan bland annat se hur lönerna i branschen utvecklas och de kan även hjälpa de egna medlemmarna när det väl är dags att börja löneförhandla.

Lönestatistik från olika fackförbund

Om att jämföra sin lön med andra

Det finns många system för att kunna jämföra sin lön på ett rättvist sätt. Ett exempel är Besta-systemet, vilket är utvecklat för personer som jobbar för en myndighet, en högskola, ett universitet eller någon annan statsunderstödd stiftelse. Besta-systemet tar hänsyn till flera faktorer, bland annat hur svåra arbetsuppgifter du har, om du har en chefsroll och så vidare.

Ett annat system är tjänstebenämningssystemet. Eftersom det inte alltid finns en koppling mellan en titel och de arbetsuppgifter som utförs, är detta ett sätt att jämföra lön utifrån vilka tjänsterna man ansvarar för.

Olika fackförbund använder olika system baserat på vad som passar just deras medlemmar bäst. I vissa fall är statistiken indelad i exempelvis ålder, antal år på arbetsplatsen, var arbetsplatsen befinner sig och så vidare.

Är min lön bra?

En av de vanligaste funderingarna angående lönen är om den är bra eller inte. Det är svårt att svara på frågan eftersom det beror på flera faktorer. Först och främst har du själva beloppet, något som du enkelt kan jämföra med andra löner genom lönestatistiken. Tänk på att löner i storstäder oftast är högre jämfört med löner i mindre städer. Detta beror i sin tur på flera faktorer, exempelvis att det finns ett större behov och mer konkurrens i storstäderna.

Du måste även ha din erfarenhet i åtanke när du jämför din lön med andras löner. Är du relativt ny på jobbet kan du inte räkna med samma höga lön som en erfaren och kompetent veteran. Är du däremot riktigt duktig på det du gör och en nyckelperson i verksamheten så kanske du faktiskt bör ha högre lön än vad du har.

Som du märker är det inte lätt att avgöra om du har fått rätt lön eller inte. Därför är det tur att alla fackförbund erbjuder lönerådgivning.

Faktorer som påverkar din lön

Det finns mängder av faktorer som påverkar lönen och flera av dessa kan du påverka själv. Först och främst gäller det att veta hur löneläget ser ut. Det är trots allt stor skillnad mellan statliga och kommunala löner jämfört med den privata sektorn. Löneutvecklingen är oftast ”stelare” hos staten och kommunen, med lönetak baserade på ålder och antal år på arbetsplatsen. Det innebär oftast att lönen bara kan höjas upp till en viss gräns.

Hos de privata företagen finns det däremot sällan sådana gränser. Det betyder dock inte att du kan få vilken lön som helst. Så länge du kan motivera din lön är sannolikheten hög att du får som du vill, om möjligheterna finns i verksamheten. Om din kompetens och erfarenhet är viktig för företaget, exempelvis om bara du kan utföra vissa uppgifter och dessa uppgifter behövs för att verksamheten ska fungera, har du goda argument till att erhålla en hög lön.

Få hjälp med din löneförhandling

Att förhandla om sin lön är något de flesta tycker är jobbigt. Med hjälp av ditt fackförbund kan du få hjälp med vad du ska säga. Tillsammans går ni igenom olika argument du kan använda, hur förhandlingarna skulle kunna se ut och så vidare. Det är alltid skönt att kunna prata med en erfaren förhandlare om detta, inte minst eftersom det ökar sannolikheten att mötet går som du vill.

Planera din löneutveckling långsiktigt

En smart strategi när det kommer till löneförhandlingarna är att tänka långsiktigt. Det är svårt att förhandla upp sin lön direkt, men om du tänker långsiktigt och medvetet jobbar på att bli en viktig del av verksamheten får du bättre förutsättningar när du ska löneförhandla.

Innan löneförhandlingarna behöver du ha koll på vad det är du faktiskt gör på arbetsplatsen, inte bara vad ditt avtal anger utan hur verkligheten ser ut. Det är även viktigt att ha koll på hur arbetsuppgifterna förändras och utvecklas. Det kan handla om att du själv tar mer initiativ och får ett större ansvar. Det är alltid bra om du kan peka på åtgärder och uppgifter som direkt relaterar till verksamheten och verksamhetens resultat.

Facket och lönearbetet

Fackförbunden arbetar flitigt med att utveckla och förbättra både lönerna och villkoren för sina medlemmar. Det är vanligt att fackförbunden pratar med arbetsgivarna för att de tillsammans ska komma överens om hur lönerna ska se ut, exempelvis genom att fastställa lönekriterier och eventuella lönestrukturer. Detta gör det även lättare för personalen att få bättre löner utan att behöva förhandla.

Du kan alltid byta jobb

Om du vill ha en högre lön är detta faktiskt ett fullt realistiskt alternativ. Erfaren och kompetent personal behövs även hos andra företag. För att en ny arbetsgivare ska kunna få en person att byta till en ny arbetsplats behöver de locka med flera saker, exempelvis bättre villkor eller högre löner. Vill du ha hjälp med att hitta en ny arbetsgivare kan fackförbundet återigen vara till stor hjälp, inte minst för att de har bra koll på arbetsmarknaden.

Utvalda Fackförbund:
Sveriges största fackförbund
Inkomstförsäkring
Råd & stöd när du behöver det
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer