Kan jag vara med i a-kassan utan att vara med i facket?

Ja, det går i de flesta fall bra att bara vara med i a-kassan och helt stå utanför fackförbundet.

A-kassa och fackförbund är inte samma sak

A-kassan och facket är egentligen två helt olika saker. A-kassa betyder arbetslöshetskassa och har till uppgift att betala ut arbetslöshetsersättning till personer som är arbetslösa och är medlemmar i en specifik a-kassa.

Ett fackförbund är en fristående organisation som jobbar för att förbättra situationen för sina medlemmar på olika sätt. Ofta delar a-kassan och fackförbundet namn med varandra, t.ex. Unionens a-kassa och Unionens fackförbund. Det beror på att båda organisationerna samarbetar på det sättet att de vänder sig till samma grupper på arbetsmarknaden.

Erbjudande: Gå med i Unionen - försäkra din inkomst

A-kassans och fackförbundens arbete skiljer sig dock åt och det är två olika organisationer. Det kan dock hända att företrädare från fackförbundet sitter i styrelsen för a-kassan. A-kassans arbete är styrt av staten i lagen om arbetslöshetsförsäkring där reglerna för vilka som kan få arbetslöshetsersättning finns.

Ska jag gå med i a-kassan eller både facket och a-kassan?

Om du bara vill åt arbetslöshetsersättningen räcker det med att bara gå med i a-kassan. Den högsta ersättningen du kan få genom enbart a-kassan är 80 procent av 25 025 kronor – vilket är detsamma som max 910 kronor per dag. Observera att du måste uppfylla kraven som a-kassan ställer för ersättning (det är samma krav för alla a-kassor).

Om du tjänar mer än 25 025 kronor per månad kan du alltså inte få ut mer om du blir arbetslös oavsett hur mycket du tjänade tidigare. Om du är med i facket kan du kolla om ditt fackförbund har en inkomstförsäkring så du kan få högre ersättning vid arbetslöshet.

Vi rekomenderar dig alltid att även gå med i facket eftersom ju fler som är med i facket desto större förhandslingsstyrka får fackförbundet att förbättra villkoren i branschen och på arbetsplatsen. Det tjänar både du och dina kollegor på i längden. Det ger dig också möjligheten att engagera dig själv fackligt och driva de frågor som du tycker är viktiga. Men om du inte tycker det är viktigt är det alltså möjligt att bara gå med i a-kassan.


Utvalda Fackförbund:
Sveriges största fackförbund
Inkomstförsäkring
Råd & stöd när du behöver det
Läs mer

För arbetare inom välfärden
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt yrkesliv
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer