FTF – Facket för försäkring och finans

FTF är en facklig organisation som organiserar arbetstagare inom försäkrings- och finansbranschen. Deras medlemmar hittas på försäkringsbolag och banker som ägs av försäkringsbolag.

Om FTF

FTF hette tidigare Försäkringstjänstemannaförbundet och grundades 1919. Deras medlemmar hittas på arbetsplatser som försäkringsbolag och banker som har koppling till försäkringsbolag. En annan vanlig arbetsplats för förbundets medlemmar är försäkringsförmedlare. Det spelar ingen roll vilken utbildning eller yrkestitel du har för att kunna vara med i FTF – det viktiga är att du jobbar på någon av de ovannämnda arbetsplatserna som FTF organiserar.

FTF:s vision är att skapa mervärde för dig som jobbar inom försäkringsbranschen. De ska vara specialister på de villkor som gäller för medarbetare inom branschen och jobba för att stärka sina medlemmars villkor och rättigheter.

Medlemsförmåner

Här listas några av de medlemsförmåner som finns för medlemmar i FTF.

Råd och juridisk hjälp – Om du får problem på arbetsplatsen kan FTF bidra med råd och juridisk hjälp.

Försäkringar – Medlemmar i FTF får via dem tillgång till en rad olika försäkringar. Vissa försäkringar ingår i medlemskapet (t.ex. inkomstförsäkring) medan andra kan tecknas till rabatterade priser via samarbeten med försäkringsbolag.

Kollektivavtal – FTF jobbar för att stärka dina rättigheter och förmåner på arbetsplatsen genom kollektivavtalet. I kollektivavtalet regleras sådana saker som inte är bestämt enligt svensk lag. FTF framhåller att deras kollektivavtal hör till arbetsmarknadens starkaste och att man hela tiden ändå jobbar för att förbättra det.

Rabatter och erbjudanden – Medlemmar i FTF får också rabatter på utvalda varor och tjänster som t.ex. glasögon och linser, elenergi och resor.

Gå in på FTFs hemsida för mer information om medlemsförmåner.

Yrkesgrupper inom FTF

FTF framhåller att alla som är anställda på en arbetsplats som är ett försäkringsföretag, på bolag som ägs av försäkringsföretag eller som på annat sätt är knutet är till försäkringsbranschen. Det spelar alltså ingen roll vilken utbildning eller vilken titel du har – det viktiga är att du jobbar inom någon av dessa branscher.

FTF - Facket för försäkring och finans

Grundat: 1919
Antal medlemmar: 13 200
Centralorganisation: TCO
Bli medlem i FTF