Jusek

Jusek är ett fackförbund och intresseorganisation för högskoleutbildade ekonomer, kommunikatörer, jurister, personalvetare, samhällsvetare och systemvetare.

Om Jusek

Juseks historia går tillbaka till 1930-talet då flera statsvetenskapliga intresseföreningar för jurister bildades. Efter en sammanslagning av Sveriges Samhällsvetarförbund och Sveriges Juristförbund 1969 bildades Jurist- och samhällsvetarförbundet, vilket förkortades till JUS. 1979 ändrades namnet till Jusek för att tydliggöra att även ekonomer var välkomna som medlemmar i fackförbundet.

Juseks medlemmar hittas i offentlig och privat sektor. Jusek är öppet för dig som är anställd, chef eller egenföretagare. Du kan också bli medlem om du är student och pluggar till något av de yrken som Jusek företräder, dvs. ekonom, kommunikatör, jurist, personalvetare, samhällsvetare eller systemvetare.

Jusek är en del av Saco som organiserar akademiker på den svenska arbetsmarkanden. Det betyder att du måste ha en högskoleexamen för att kunna bli medlem i Jusek.

Medlemsförmåner

Här är några av medlemsförmånerna du får som medlem i Jusek.

Inkomstförsäkring – Medlemmar i Jusek får tillgång till SACOs inkomstförsäkring som ger dig ett extra ekonomiskt skydd om du skulle förlora ditt jobb. Inkomstförsäkringen kompletterar den ersättning du får från a-kassan. Det betyder att du får en ersättning vid arbetslöshet som ligger närmre din gamla lön än om du bara skulle få pengar från a-kassan.

Försäkringar – Medlemmar i Jusek får chansen att teckna olika försäkringar via facket. Genom att teckna försäkringen via facket blir priserna lägre eftersom de har förhandlat fram bra avtal hos försäkringsbolagen för sina många medlemmar. Exempel på försäkringar är: hemförsäkring, livförsäkring, fritidshusförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, mm.

Lönestatistik – Förbered när du ska ange ditt löneanspråk med hjälp av SACOs lönestatistik. Medlemmar i Jusek får tillgång till Sveriges största databas med lönenivåer för akademiker. Med hjälp av databasen kan du studera ingångslöner, se löneutveckling över tid för olika yrken och jämföra din lön med kollegor i liknande branscher.

Gå in på Juseks hemsida för mer information om medlemsförmåner.

Yrkesgrupper

Jusek företräder nedanstående yrkesgrupper med högskoleexamen. Du kan bli medlem oavsett om du är anställd, chef eller driver företag.

Vanliga frågor relaterade till Jusek

Ska jag välja Jusek eller Unionen som mitt fackförbund? - Vissa yrkesgrupper kan välja mellan både Unionen och Jusek som sitt fackförbund. Är du en av dem? Klicka dig vidare för att se skillnaderna mellan Jusek och Unionen.

Jusek

Grundat: 1937
Antal medlemmar: cirka 83 000 medlemmar
Centralorganisation: Saco
Bli medlem i Jusek