Fackförbund för personalvetare

Arbetar du som personalvetare och funderar på att gå med i facket? Här kan du se vilka fackförbund som passar för just personalvetare.

Personalvetarens arbetsuppgifter

Personalvetaren har en viktig uppgift i en organisation eller en verksamhet. De arbetar med allt som har med personalen att göra, från rekrytering, utbildning och utveckling till lönefrågor och avveckling. Personalvetaren ska behärska flera personalrelaterade områden, exempelvis ergonomi, personalvård och alla lagar och regler som berör de anställda.

Personalvetaren är viktig del av ett företags eller en organisations HR-avdelning. Där kan de ha uppgifter vars syfte är att stödja ledningen, exempelvis genom att se över verksamhetens rekryteringsprocesser eller ansvara för den interna kompetensutvecklingen.

De behöver även ha god kunskap om arbetsmiljöarbete, arbetsrätt och förhandlingar, speciellt om de ska utföra avvecklingsarbeten. En personalvetare kan ha titeln personalvetare men det finns även andra titlar där arbetsuppgifterna är likadana eller snarlika. Det handlar exempelvis om HR-specialist, personaladministratör och personalansvarig.

För att jobba som personalvetare behöver du gå en flerårig utbildning, oftast på tre år. Det finns flera utbildningar för att bli personalvetare och även utbildningar som indirekt leder till yrkesrollen personalvetare. Först och främst finns det personalvetarutbildningar som lägger lite mer fokus på arbetslivet.

En relaterad utbildning är beteendevetarutbildningen, en mer generell utbildning där du under utbildningens gång oftast får välja en inriktning. Det finns även HR-utbildningar som blandar både teori och praktik.

Jobbar du som personalvetare kan du med fördel ansluta dig till ett fackförbund. Det finns flera olika fackförbund som passar för just personalvetarna.

Hitta rätt fack för personalvetare

Det finns flera förbund för personalvetare att välja mellan. Här nedan kan du hitta några av de fackförbund du kan höra av dig till om du vill ansluta dig till deras fack.

Jusek

Jusek är ett stort fackförbund med 85 000 medlemmar. Fackförbundet inriktar sig på samhällsvetare, jurister, ekonomer och många fler yrkesgrupper. Som personalvetare med akademisk utbildning är Jusek ett bra fackförbund att ansluta sig till. Bland annat ingår inkomstförsäkring i medlemskapet.

Se Juseks förmåner för personalvetare

Unionen

Unionen är Sveriges största fackförbund med över 600 000 medlemmar. Unionen tar in alla tjänstemän som arbetar inom privat sektor. Om du är utbildad personalvetare och jobbar inom privat sektor kan du vara med i Unionen. I medlemskapet ingår bland annat en inkomstförsäkring.

Läs mer om Unionen

Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR tar in medlemmar som har klarat av en utbildning på tre eller fler år inom vissa områden. Detta är ett utmärkt fackförbund för personalvetare. Många av förbundets medlemmar jobbar med samhällsutveckling på olika sätt. Akademikerförbundet SSR grundades 1958 och bytte till sitt nuvarande namn 1993. De har över 70 000 medlemmar.

Vision

Vision är ett fackförbund för alla som arbetar hos offentlig sektor och bolag som arbetar nära välfärden. Medlemmarna arbetar inom alla möjliga yrken, bland annat personalvetare och andra HR-relaterade jobb.

Därför ska du ansluta dig till ett fackförbund

Det är alltid bra att ansluta sig till ett fackförbund, även när du arbetar som personalvetare. En stor del av ditt arbete går trots allt ut på att säkerställa att verksamheten går rätt till, speciellt med hänsyn till arbetarna. Fackförbundens verksamhet går helt i linje med detta, plus att fackförbunden även arbetar för att stärka löne- och anställningsvillkoren både för personalvetare och för andra yrken.

Ett fackförbund står även vid din sida om det skulle uppstå en tvist, exempelvis mellan dig och din arbetsgivare. Medlemmarna har många förmåner, bland annat möjlighet att få juridisk rådgivning. De kan även utveckla sina kompetenser som personalvetare genom facket, många fackförbund har särskilda erbjudanden när det kommer till kurser, föreläsningar och utbildningar. Något som många uppskattar är möjligheten att delta i kostnadsfria seminarier. Dessa kretsar oftast kring aktuella händelser eller frågor inom HR och andra närbesläktade områden.

En annan fördel med att gå med i facket är att du kan få speciella medlemsförmåner. Det handlar exempelvis om bättre hemförsäkring, inkomstförsäkring och även andra specifika erbjudanden och rabatter som endast medlemmar får ta del av.

Om fackförbundet och a-kassan

Det finns inga krav på att gå med i ett fackförbund för att kunna bli medlem i en a-kassa. De flesta väljer dock att gå med i båda två, av den enkla anledningen att fackets arbete gynnar alla verksamma och blivande personalvetare. Om du vill gå med i ett av de fackförbund vi har nämnt, hör bara av dig till respektive fack.

Utvalda Fackförbund:
Sveriges största fackförbund
Inkomstförsäkring
Råd & stöd när du behöver det
Läs mer

För arbetare inom välfärden
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt yrkesliv
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer