Fackförbund för ekonomer och civilekonomer

Om du är utbildad ekonom eller civilekonom har du många fackförbund att välja mellan. Det som avgör vilket fackförbund som passar bäst är främst vilken sektor du jobbar inom och vilken nivå du har på din ekonomiutbildning. Alla fackförbunden som är listade nedan tar emot ekonomer med en examen från högskola eller universitet. Vissa av fackförbunden tar också emot dig som bara har gymnasiekompetens eller examen från en YH-utbildning inom ekonomi.

Unionen

Unionen är Sveriges största fackförbund. De tar emot både civilekonomer och övriga ekonomer. Här kan du bli medlem om du jobbar inom den privata sektorn men inte om du jobbar inom stat, landsting eller kommun.

Unionen satsar mycket på individuella förmåner till sina medlemmar som de har nytta av i sitt yrkesliv . Hos Unionen får du en inkomstförsäkring som gör att du får behålla upp till 80 procent av din lön om du skulle bli arbetslös. En annan medlemsförmån är Unionens studiestöd som du kan utnyttja om du vill kompetensutveckla dig själv (värde 12 700 kr).

Unionen är en bred organisation som är öppen för alla sorters tjänstemän i det privata arbetslivet. Det är vanligt att hitta ekonomer och civilekonomer bland medlemmarna. Klicka här för att läsa mer om Unionen

Jusek

Jusek är ett fackförbund för bl.a. högskoleutbildade ekonomer. Även kommunikatörer, jurister, personalvetare, samhällsvetare och systemvetare kan bli medlemmar i Jusek. Här kan du alltså bli medlem om du är t.ex. civilekonom eller har tagit en kandidat eller master inom ekonomi. Jusek-medlemmar får tillgång till inkomstförsäkring som ger extra ekonomiskt skydd vid arbetslöshet.

Läs mer om Jusek.

Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR tar emot ekonomer med en akademisk examen. Förbundet är öppet för dig som jobbar med samhällsfrågor- och välfärdsutveckling på olika sätt. SSR jobbar för att akademisk kompetens ska tas tillvara på i samhället. Man skulle kunna tro att förbundet bara tar emot ekonomer och civilekonomer som jobbar inom offentlig sektor men så är inte fallet. Du kan även bli medlem här om du jobbar inom den privata sektorn. Du kan också bli medlem i Akademikerförbundet SSR om du är egenföretagare.

Civilekonomerna

Civilekonomerna är ett fackförbund som tar emot ekonomer och civilekonomer med en akademisk examen. Du kan bli medlem här om du lägst har en kadidatexamen inom ekonomi. Civilekonomernas medlemmar hittas i både offentlig och privat sektor. Bland medlemsförmånerna ingår bland annat inkomstförsäkring, lönestatistik, arbetsrättslig hjälp, etc.

Vision

Vision är ett fackförbund för anställda inom kommun, landsting och kyrka samt privata företag med koppling till någon av nämnda sektorer. Här kan du bli medlem om du jobbar som ekonom, oavsett vilken utbildningsnivå du har examen från.

FTF – Facket för försäkring och finans

FTF är ett fackförbund som organiserar arbetstagare inom försäkrings- och finansbranschen. Du kan bli medlem i FTF oavsett vilket yrke, vilken befattning eller utbildning du har. Det betyder att du kan bli medlem om du är ekonom eller civilekonom och jobbar inom antingen försäkrings- eller finansbranschen. Det spelar heller inte någon roll om du har en ekonomexamen från högskola/universitet eller gymnasie/YH-utbildning.

Fackförbundet ST

Fackförbundet ST organiserar anställda inom staten – oavsett vilken utbildning de har. Du kan därför bli medlem i fackförbundet ST om du är ekonom eller civilekonom. Medlemskap i ST berättigar till inkomstförsäkring via facket, förhandlingshjälp, råd och stöd från facket, försäkringar och andra vanliga förmåner som facket brukar ge till sina medlemmar. Klicka här för att läsa mer om ST.

Visste du att...

Utvalda Fackförbund:
Sveriges största fackförbund
Inkomstförsäkring
Råd & stöd när du behöver det
Läs mer

För arbetare inom välfärden
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt yrkesliv
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer