Jusek eller Unionen som mitt fackförbund?

Funderar du på att välja Jusek eller Unionen som ditt fackförbund? Här går vi igenom likheter och skillnader mellan Unionen och Jusek för att hjälpa dig att avgöra vilket av fackförbunden du helst vill bli medlem i.

Den här texten är skriven utifrån perspektivet att du är utbildad inom något av områdena där dessa fackförbund överlappar varandra och konkurrerar om samma medlemmar. Eftersom Unionen är öppet för alla sorters tjänstemän och Jusek enbart riktar sig till jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare så fokuserar texten på dessa yrkesgrupper i första hand.

Unionen

Unionen är ett fackförbund för tjänstemän som jobbar inom den privata sektorn. Du kan bli medlem i Unionen om du jobbar på ett privat företag men inte om du är anställd av stat, kommun eller landsting. Unionen är ett brett fackförbund som är öppet för många olika yrkesgrupper. Unionens medlemmar jobbar till exempel med ekonomi, personal & HR, systemutveckling, media & kommunikation, etc. Unionen tillhör TCO (Tjänstemännens centralorganisation).

Räkna ut hur mycket du tjänar på Unionens inkomstförsäkring

Jusek

Jusek är ett fackförbund för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare med en akademisk examen. Det spelar ingen roll vilken sektor du jobbar i – det viktiga är att du har en examen från högskola eller universitet inom något av ovanstående yrkesområden. Jusek tillhör Saco (Sveriges Akademikers Centralorganisation).

Läs mer om Jusek

Jusek eller Unionen – vilken ska du välja?

Om du ska jobba inom offentlig sektor (stat, landsting eller kommun) är valet enkelt. Eftersom Unionen endast tar emot tjänstemän som jobbar inom privat sektor är det bara Jusek du kan bli medlem i av dessa två fackförbund. Om du jobbar inom privat sektor står du inför valet att gå med i Unionens breda och stora organisation eller Juseks mindre och mer nischade.

Inkomstförsäkring

Både Unionen och Jusek erbjuder sina medlemmar en inkomstförsäkring som gör att du får behålla 80 procent av din lön om du skulle bli arbetslös. Juseks inkomstförsäkring ger rätt till ersättning i 120 dagar medan Unionens räcker i 150 dagar. Glöm inte att du måste ha varit med i a-kassan tillräckligt länge för att kunna utnyttja din inkomstförsäkring!

Medlemsavgift

Medlemsavgifterna styrs av hur mycket du tjänar och betalas per månad.

Klicka här för mer information.


Unionen

Din månadslön: Månadsavgift:
0 - 12 000 kr 50 kr
12 001 - 15 000 kr 100 kr
15 001 - 19 000 kr 150 kr
19 001 kr och uppåt 225 kr

Jusek

Din månadslön: Månadsavgift:
0 - 9 000 kr 85 kr
9 000 - 18 000 kr 141 kr
18 000 kr och uppåt 251 kr

Medlemsavgifterna kontrollerades senast 2018-10-09.


Som du ser är medlemsavgifterna något högre hos Jusek än hos Unionen. Observera att en separat avgift till a-kassan alltid tillkommer varje månad. Den är i dagsläget 110 kr hos Jusek och 112 kr hos Unionen.

Är du utbildad jurist?

Om du är utbildad jurist och arbetar på en juristbyrå tycker vi att du ska bli medlem i Jusek. Unionen har ingen tydlig profil mot jurister medan Jusek är mer nischade mot jurister. (Bokstäverna Ju i Jusek står ju faktiskt för Jurist). Det finns personer med juristutbildning som är medlemmar i Unionen också men om ni mestadels är jurister på er arbetsplats anser vi att det är bäst att ni alla är med i Jusek. Eftersom Jusek har en tydlig juristprofil borde de vara bättre på att tillvarata juristers intressen än Unionen som inte har samma fokus på jurister.

Mer diversifierade arbetsplatser

Om du är utbildad inom något av områdena ekonomi, personal & HR, systemutveckling, media & kommunikation är chansen kanske större att du jobbar på en arbetsplats där personalen har olika utbildningar och yrkesområden.

Jobbar du på en sådan arbetsplats där sammansättningen av personal är mer diversifierad anser vi att du bör fundera på att gå med i Unionen. Eftersom Unionen tar emot alla sorters tjänstemän oavsett utbildning eller yrkestitel kan ni i teorin uppnå en större kollektiv styrka än om varje yrkesgrupp skulle förhandla själva. En tumregel är att du bör gå med i det fackförbund som ni har kollektivavtal med på er arbetsplats. Är det Unionen så passar det bra att gå med i Unionen och är det Jusek så borde Jusek vara det självklara valet.

Om ni inte har kollektivavtal på er arbetsplats rekommenderas att du väljer det fackförbund som du bäst tror kan ta tillvara på dina intressen och som du tycker har det bästa erbjudandet till dig. Det är också rekommenderat att rådfråga dina kollegor och arbetskamrater om vilket fackförbund de är med i och få höra deras åsikter. Glöm heller inte att surfa in på respektive fackförbunds egna webbplatser för att bilda dig en egen uppfattning!

Länkar

Utvalda Fackförbund:
Sveriges största fackförbund
Inkomstförsäkring
Råd & stöd när du behöver det
Läs mer

För arbetare inom välfärden
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt yrkesliv
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer