Vad är privat sektor?

Med privat sektor menas de företag som har privata ägare. Motsatsen till privat sektor är offentlig sektor. Där ägs företagen av stat, kommun eller landsting.

Privat sektor

Privat sektor är motsatsen till offentlig sektor. Ett företag inom privat sektor har privata ägare medan ett företag i den offentliga sektorn ägs av staten, landstinget eller kommunen. Några svenska exempel på företag i den privata sektorn är Volvo, Ikea, HM och vanliga småföretag.

Exempel på företag inom den offentliga sektorn är energibolaget Vattenfall som ägs till 100 procent av den svenska staten. Andra exempel på företag inom offentlig sektor är de kommunalt ägda bostadsbolagen som finns i alla landets kommuner.

Fackförbund inom privat sektor

När du ska välja fackförbund är det viktigt att kolla på vilken sektor du jobbar i. Fackförbunden tar ofta bara emot medlemmar från en viss sektor.

Unionen är det största fackförbundet för dig som jobbar inom privat sektor och har över 600 000 medlemmar. Det är öppet för de flesta tjänstemän som jobbar på företag inom den privata sektorn. I medlemskapet ingår bland annat en förmånlig inkomstförsäkring som syftar till att ge extra ekonomiskt skydd vid arbetslöshet. Klicka här för att läsa mer om Unionen.

Hos vissa fackförbund spelar det ingen roll om du jobbar i offentlig eller privat sektor. Fackförbunden inom Saco är mer uppdelade efter vilken typ av utbildning du har. Fördelen med det är att du kan vara medlem i samma fackförbund hela din yrkeskarriär även om du skulle byta arbetsplats från t.ex. privat sektor till statlig sektor. Det är dock inget problem att byta fackförbund heller om du skulle behöva det.

Utvalda Fackförbund:
Sveriges största fackförbund
Inkomstförsäkring
Råd & stöd när du behöver det
Läs mer

För arbetare inom välfärden
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt yrkesliv
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer
Läs också: