Vad är offentlig sektor?

Offentlig sektor är sådana verksamheter som bedrivs av staten, landstinget eller kommunen.

Offentlig sektor

Offentlig sektor är sådan verksamhet som bedrivs med hjälp av skattebetalarnas pengar. Jämfört med andra länder har Sverige en förhållandevis stor offentlig sektor. Vård, skola och omsorg drivs ofta inom ramen för offentlig sektor (av staten, landstinget eller kommunen). De senaste åren har det dock skett omfattande privatiseringar i Sverige och det finns nu många skolor och vårdhem som bedrivs av privata företag.

Fackförbund inom offentlig sektor

Vissa fackförbund gör ingen skillnad på om du jobbar inom privat eller offentlig sektor. Det gäller främst fackförbunden inom Saco som istället är uppdelade efter akademisk examen. Om du är tjänsteman eller arbetare och ska gå med i ett fackförbund inom TCO eller LO är det viktigare att kolla så att fackförbundet företräder den sektor du jobbar i.

Exempel: Om du jobbar som tjänsteman inom staten kan du gå med i Fackförbundet ST. De vänder sig enbart till tjänstemän inom den statliga sektorn.

Exempel 2: Om du är arbetare inom den kommunala sektorn kan du gå med i Kommunal. Det är ett fackförbund som vänder sig till arbetare som jobbar inom just den kommunala sektorn.

Utvalda Fackförbund:
Fackförbund för akademiker
Inkomstförsäkring
Jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer & samhällsvetare
Läs mer

Sveriges största fackförbund
Inkomstförsäkring
Just nu: 3 månader utan kostnad
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer
Läs också: