Ledarna eller Unionen som mitt fackförbund?

Funderar du på att välja Ledarna eller Unionen som ditt fackförbund? Här kan du läsa vad som kännetecknar både Unionen och Ledarna så du själv kan avgöra vilket av dessa som är det bästa facket för dig som chef.

Unionen

Unionen är ett fackförbund för tjänstemän som jobbar på företag inom den privata sektorn. Unionen är det största fackförbundet i Sverige med över 600 000 medlemmar. Det är en del av fackorganisationen TCO som består av 14 olika fackförbund för tjänstemän inom ett flertal branscher och sektorer.

Unionen Chef är Unionens medlemskap som enbart riktar sig till chefer som har personal-, budget- eller verksamhetsansvar. Det spelar ingen roll vilken utbildning du har. Bland Unionens medlemmar hittar vi ekonomer, ingenjörer, projektledare, systemvetare, och många andra yrkesgrupper.

Ledarna

Ledarna är ett fackförbund som enbart är öppet för chefer och ledare på den svenska arbetsmarknaden. Här kan du alltså bli medlem som chef oavsett vilken sektor du jobbar i eller på vilken nivå du är chef. Ledarnas fackförbund har cirka 90 000 medlemmar och är ett fristående fackförbund som inte tillhör någon facklig centralorganisation. Även här spelar det ingen roll vilken utbildning du har – huvudsaken är att du har en chefsbefattning.

Unionen eller Ledarna – vilka väljer du?

Om du ska jobba inom den offentliga sektorn, dvs. vara anställd av kommunen, landstinget eller staten, kan du inte välja Unionen. Det beror på att Unionen enbart är öppet för chefer inom den privata sektorn. Om din situation ser ut på detta vis är Ledarna det fackförbund som gäller för dig.

Om du däremot jobbar inom den privata sektorn kan du välja mellan både Unionen Chef och Ledarna.

Unionen vs. Ledarnas inkomstförsäkring

Hos både Unionen och Ledarna får du tillgång till en inkomstförsäkring via ditt medlemskap. Inkomstförsäkringen ger dig högre ekonomisk ersättning vid arbetslöshet om du tjänar mer än taket i a-kassan.

Unionens inkomstförsäkring ger dig ersättning i 150 dagar för inkomster upp till 60 000 kronor per månad. Ledarnas inkomstförsäkring ger dig ersättning i 100 dagar för inkomster upp till 80 000 kronor per månad. Oavsett om du väljer Unionens eller Ledarnas inkomstförsäkring kan du betala extra för att få en tilläggsförsäkring som försäkrar högre inkomster och räcker i flera antalet extra dagar.

Räkna ut hur mycket du tjänar med Unionens inkomstförsäkring
Läs mer om Ledarnas inkomstförsäkring

Råd och stöd

Både Unionen Chef och Ledarna stöttar chefer och erbjuder hjälp som gör deras yrkesliv lättare.

Hos Unionen Chef finns Chefslinjen dit du kan ringa och få hjälp i frågor som rör arbetsrätt, kollektivavtal och andra funderingar du har. De anordnar också chefsutbildningar och nätverksträffar där du får träffa andra chefer som du kan utbyta erfarenheter med.

Ledarna erbjuder bland annat karriärcoachning som hjälper dig att ta dig vidare i karriären. Dessutom anorndars kurser och seminarier där du får chansen att reflektera kring ditt ledarskap och hur du kan utveckla det.

Kommer du byta jobb till en annan sektor?

Fördelen med Ledarna är att du inte behöver byta fackförbund om du en dag byter sektor. Eftersom Unionen vänder sig till privat sektor behöver du byta fackförbund om du en dag börjar jobba inom offentlig sektor. Om du är medlem i Ledarnas fackförbund spelar det ingen roll vilken sektor du jobbar inom och kan vara medlem i samma fackförbund så länge du jobbar som chef. Å andra sidan är inte det här något stort problem då det är enkelt att byta fackförbund om du behöver göra det.

Den stora skillnaden mellan Unionen och Ledarna är alltså att Ledarna är ett fackförbund för enbart chefer medan Unionen är öppet för både chefer och andra sorters tjänstemän. En annan skillnad är att Unionen endast vänder sig till privat sektor medan Ledarna inte bryr sig om inom vilken sektor du jobbar. Vilket som är det bästa facket för chefer beror alltså på hur din situation ser ut och om du jobbar i privat eller offentlig sektor.

Jämför Unionen och Ledarna:
Sveriges största fackförbund för chefer
Inkomstförsäkring
Just nu: 3 månader utan kostnad
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer