Unionen eller Sveriges Ingenjörer?

En vanlig frågeställning för dig som jobbar som ingenjör är om du ska välja Unionen eller Sveriges Ingenjörer som din fackliga organisation. Det finns många likheter mellan de två men också vissa skillnader.

Likheter

Både Unionen och Sveriges Ingenjörer har bra förmåner för sina medlemmar. Du har också tillgång till olika sorters försäkringar via båda fackorganisationerna. Båda förbunden har inkomstförsäkringar för sina medlemmar som tillsammans med a-kassan gör att du kan få ut 80 % av din lön om du skulle bli arbetslös. Högstanivån på lönerna som täcks av inkomstförsäkringen är 100 000 kronor hos Sveriges Ingenjörer och 60 000 kronor hos Unionen. Du kan dock teckna en tilläggsförsäkring hos Unionen som gör att du försäkrar din inkomst upp till 150 000 kronor per månad. Unionens försäkring räcker också något längre, 150 dagar, jämfört med Sveriges Ingenjörers 120 dagar.

Räkna ut hur mycket du tjänar på inkomstförsäkring via Unionen

För dig som jobbar som konsult och driver eget företag har båda organisationerna förmåner som passar dig. Bägge organisationerna är nämligen öppna för dig som driver eget företag och kan erbjuda dig råd och stöd kring ditt företagande.

Skillnader mellan Unionen och Sveriges Ingenjörer

Unionen är en facklig organisation som organiserar alla typer av tjänstemän inom den privata sektorn. Bland deras medlemmar hittar vi bland annat civilingenjörer och högskoleingenjörer men också andra typer av tjänstemän. Sveriges Ingenjörer vänder sig specifikt till högskoleutbildade ingenjörer men inte till andra tjänstemän. Unionen är därför ett bredare alternativ som vänder sig till många medan Sveriges ingenjörer är smalare och mer nischat.

Unionen tillhör TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) medan Sveriges Ingenjörer är underordnat Saco (Sveriges Akademikers Centralorganisation). Skillnaden mellan TCO och Saco är att TCO vänder sig till tjänstemän oavsett utbildning medan Saco jobbar för akademikers villkor på arbetsplatsen oavsett yrkestitel. Det händer i vissa fall att dessa organisationer försöker locka till sig samma yrkesgrupper som medlemmar – vilket är fallet här.

Fördelarna med Unionens breda organisation är att de kan föra hela arbetsplatsens talan när ni är flera typer av anställda. Om du jobbar på en arbetsplats där dina kollegor inte enbart är ingenjörer kan ni genom Unionen ändå bilda en enad front mot arbetsgivaren och därigenom ha större möjligheter att påverka tillsammans. Jobbar du däremot på en arbetsplats där ni bara är ingenjörer är det förmodligen bättre att gå med i Sveriges Ingenjörer eftersom alla på arbetsplatsen då har möjlighet att vara med i en facklig organisation som jobbar specifikt för er yrkesgrupp och samtidigt vara en stark och enad röst.

Unionen vs. Sveriges Ingenjörer - vilka ska du välja?

Vår rekommendation är att du går med i den fackliga organisation som finns representerad på din arbetsplats. Det gör att du får en facklig representant som kan företräda både dig och dina kollegor vid förhandlingsbordet.

Genom att gå med i den fackliga organisation som finns på din arbetsplats får du också fördelen att du kan prata direkt med de fackliga ombud som finns på ditt jobb och ställa frågor till dem. Det är bra eftersom de personerna troligtvis har mer koll på hur saker fungerar på din arbetsplats än både Unionen och Sveriges Ingenjörers centrala medlemsjourer.

Om du fortfarande är osäker så är vårt bästa råd att du går in på respektive organisations hemsida och läser på. Du kan också rådfråga dina kollegor på arbetsplatsen vad de tycker.

Utvalda Fackförbund:
Sveriges största fackförbund
Inkomstförsäkring
Råd & stöd när du behöver det
Läs mer

För arbetare inom välfärden
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt yrkesliv
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer