Fackförbund för ingenjörer och civilingenjörer

Är du ingenjör så finns det flera fackförbund som kan passa dig. Här tipsar vi om olika fackförbund för ingenjörer (både civilingenjörer och högskoleingenjörer).

Unionen

Du som är civilingenjör eller högskoleingenjör och jobbar i privat sektor kan bli medlem i Unionen. Det är Sveriges största fackförbund och har 675 000 medlemmar. Ingenjörer utgör en stor del av Unionens medlemmar.

Du kan bli medlem i Unionen om du är ingenjör och har tjänstemannauppgifter i privat sektor. Det spelar ingen roll vilken nivå du har på din utbildning. Du kan bli medlem både om du är civilingenjör eller högskoleingenjör. Om du har den gamla titeln gymnasieingenjör, dvs. endast har gått gymnasiet, kan du också bli medlem om du jobbar med tjänstemannauppgifter på ett privat företag.

Om du blir medlem i Unionen får du en inkomstförsäkring som gör att du får behåla upp till 80 procent av din lön om du skulle förlora jobbet. Andra förmåner är bidrag till kompetensutveckling, hjälp med lönesamtalet och annan råd och stöd som du skulle behöva.

Klicka här för att läsa mer om Unionen och vad de kan göra för dig som är ingenjör.

Naturvetarna

Naturvetarna är ett fackförbund för ingenjörer med examen från universitet eller högskola. Inriktningen för medlemmarna i Naturvetarna är mot natur och miljö. Arbetsmiljöingenjör, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör är exempel på ingenjörstyper som hittas bland Naturvetarnas medlemmar.

Sveriges ingenjörer

Sveriges Ingenjörer organiserar ingenjörer med en akademisk examen från universitet eller högskola. Du kan bli medlem om du är civilingenjör eller högskoleingenjör men inte om du är gymnasieingenjör.

Medlemskapet i Sveriges Ingenjörer berättigar till inkomstförsäkring som ger ökat ekonomiskt skydd vid arbetslöshet. Du får också en organisation i ryggen som jobbar för att förbättra villkoren för yrkesgrupperna civilingenjörer och högskoleingenjörer. Det spelar ingen roll inom vilken sektor du jobbar för att bli medlem i Sveriges Ingenjörer.

Visste du att...

Informationen på denna sida kontrollerades senast: 2020-07-09

Utvalda Fackförbund:
Sveriges största fackförbund
Inkomstförsäkring
Råd & stöd när du behöver det
Läs mer

För arbetare inom välfärden
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt yrkesliv
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer