Rabatter och erbjudanden från facket

Facket jobbar främst med att förbättra sina medlemmars situation på arbetsmarknaden. På senare tid har det också blivit allt vanligare att fackförbund erbjuder sina medlemmar olika rabatter och förmåner på vanliga konsumentprodukter och tjänster som medlemmarna har nytta av i sitt privatliv.

Varför gör facket det här?

Eftersom de svenska fackförbunden är relativt stora kan facken förhandla med olika företag om att erbjuda pressade priser till deras medlemmar. Rabatter och erbjudanden har därför blivit ett sätt för fackförbunden att locka till sig fler medlemmar samtidigt som det gynnar medlemmarna som får handla vissa varor och tjänster lite billigare.

Kritik

Vissa kritiska röster har höjts mot att facket försöker få nya medlemmar genom dessa lockerbjudanden om rabatter på produkter och tjänster. Kritikerna menar att facket borde lägga all sin energi på att förbättra villkoren för sina medlemmar på arbetsmarknaden istället. LO har delvis mött denna kritik genom att kräva att alla företag som får erbjuda deras medlemmar rabatter måste ha kollektivavtal, att ILO-konventionerna följs samt att skatt och sociala avgifter betalas. LO menar att detta innebär att man kan verka för en ökad konsumentmakt och samtidigt ge rabatter till sina medlemmar.

Vilka rabatter ingår i fackmedlemskapet?

Vilka rabatter som ingår beror på vilket fackförbund du är med i. Det är dock vanligt att varje facklig centralorganisation har samma rabatter och erbjudanden för varje fackförbund som ingår i den centralorganisationen. Dessutom brukar det finnas erbjudanden som är unika för varje enskilt fackförbund.

Exempel på erbjudanden

Här nedanför hittar du några exempel på erbjudanden från olika fackförbund inom LO, TCO och Saco. Listan är långt ifrån komplett men är tänkt att ge en bild över vilka sorters erbjudanden du kan få som medlem i facket. Gå till ditt fackförbunds sida för en mer komplett lista över rabatter och erbjudanden för just ditt fackförbund.Läs också:

Utvalda Fackförbund:
Sveriges största fackförbund
Inkomstförsäkring
Råd & stöd när du behöver det
Läs mer

För arbetare inom välfärden
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt yrkesliv
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer