Fackförbund för programmerare

Om du jobbar som programmerare finns det flera fackförbund som kan passa dig. Här får du tips på fackförbund som tar emot programmerare bland sina medlemmar.

Om yrket programmerare

Med programmerare menar vi en person som programmerar i ett eller flera datorspråk. Programmerarens arbetsuppgifter kan vara skiftande och varierande beroende på var programmeraren jobbar. Vissa programmerare jobbar med utveckla avancerade datasystem som behöver implementeras internt i organisationen där de jobbar. Andra programmerare jobbar med att utveckla webbsidor eller appar.

Programmeraren behöver inte ha en akademisk utbildning men det är ändå vanligt att han eller hon har det. Vissa programmerare har enbart gymnasieutbildning och andra är helt självlärda. Programmerare hittas på både företag i den privata sektorn och på arbetsplatser inom offentlig sektor.

Känner du att det här stämmer in på dig? Läs då vidare för att se vilka fackförbund du kan gå med i som programmerare.

Hitta rätt fackförbund för programmerare

Det finns många fackförbund som passar för dig som jobbar som programmerare. Fackförbund som enbart riktar sig till programmerare finns dock inte i Sverige idag bland de stora centralorganisationerna. Du behöver gå med i ett fackförbund som även är öppet för andra typer av anställda. Möjligen skulle det kunna vara en bra idé med ett fackförbund enbart för programmerare. Ett sådant fackförbund skulle kunna vara mer nischat och helt fokusera på att lyfta sådana frågor som särskilt intresserar programmerare. Den rådande situationen på den svenska arbetsmarknaden är att programmerare behöver gå med i ett fackförbund som även är för andra sorters anställda.

Det här ska dock inte ses som en nackdel på något sätt. Fördelen med de stora fackförbunden som företräder flera typer av anställda är att de kan bilda en starkare röst mot arbetsgivaren än om de bara företrätt en grupp av anställda.

Exempelvis Unionen vänder sig till programmerare och andra typer av tjänstemän inom den privata sektorn. Mest troligt jobbar du på en arbetsplats med kollegor som har helt andra yrken. Då är det en fördel om facket kan företräda er alla.

Unionen

Unionen är ett fackförbund för programmerare som jobbar inom den privata sektorn. Med privat sektor menas vanliga företag som har privata ägare (dvs. inte ägs av stat, landsting eller kommun). Unionens medlemmar hittas på både små arbetsplatser såsom webbyråer, mindre konsult- och IT-bolag och hos stora arbetsgivare som Volvo, Ikea, Ericsson, med flera.

Det spelar ingen roll vilken utbildning du har för att gå med i Unionen. Det viktiga är att du jobbar inom den privata sektorn. I medlemskapet ingår också en inkomstförsäkring som kompletterar ersättningen du får från a-kassan vid arbetslöshet.

Unionens erbjudande riktar sig till programmerare som är vanliga anställda, chefer eller egenföretagare.

Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund för högskoleingenjörer och civilingenjörer. Många av medlemmarna är civilingenjörer med inriktning mot datavetenskap. Är du ingenjör och jobbar som programmerare kan det vara ett fackförbund som passar dig. Även här ingår en inkomstförsäkring i medlemskapet. Fördelen med Sveriges Ingenjörer är att de är nischade mot enbart ingenjörer och därför är duktiga på att föra deras talan. Det spelar heller ingen roll om du jobbar inom privat eller offentlig sektor.


Fack för programmerare:

Unionen är ett fackförbund som samlar många programmerare och andra anställda inom IT-sektorn.

Sveriges största fackförbund
Inkomstförsäkring
Just nu: 3 månader utan kostnad
Läs mer