Fackförbund för löneadministratör

Jobbar du med att administrera löner? Fackförbund för löneadministratörer finns det flera av. Vi går igenom några av dina alternativ.

Vilka fackförbund passar en löneadministratör?

Om du jobbar som löneadministratör eller har gått en ekonomiutbildning kan du gå med i olika fackförbund.

Ett fackförbund kan ta in medlemmar baserat på flera kriterier, från yrkestitel till arbetsplats, bransch eller utbildning. Eftersom alla företag och organisationer har nytta av en löneadministratör kan de välja mellan mängder av fackförbund.

Unionen

Sveriges största fackförbund. De tar emot tjänstemän inom den privata sektorn, vilket innebär att personer som jobbar som löneadministratör för ett privat företag kan ansluta sig till fackförbundet. Unionen har över 640 000 medlemmar, vilket innebär en säkerhet för de anslutna.

Många löneadministratörer är medlemmar i Unionen. I medlemskapet ingår bland annat en inkomstförsäkring som ger ökat ekonomiskt skydd vid arbetslöshet.

Besök Unionen

JUSEK

Jusek är ett fackförbund för bland annat jurister, samhällsvetare och ekonomer. Här är det din utbildning som är viktig. Du kan endast ansluta dig om du har studerat 180 högskolepoäng (alternativt 120 poäng med det gamla poängsystemet). Det är även möjligt att bli medlem om du studerar en utbildning som är relevant för Jusek. Om du har gått en ekonomiutbildning och nu jobbar som löneadministratör kan du gå med i detta fackförbund. De grundades 1937 och har över 85 000 medlemmar.

Läs mer om Jusek

Civilekonomerna

Ett annat fackförbund som inriktar sig på dig med en ekonomiutbildning. Fackförbundet Civilekonomerna passar dig som gått en ekonomiutbildning av något slag. Som löneadministratör är det bra att ha en ekonomiutbildning men det är inget krav. Det är inte ovanligt att en civilekonom börjar sin bana som löneadministratör innan de går vidare till andra uppgifter. Detta är ett fackförbund med över 40 000 medlemmar.

Vision

Detta är ett fackförbund för personer som jobbar med att utveckla, leda eller administrera välfärden. I Vision ingår bland annat medlemmar från kommunen, landstinget och kyrkan. Totalt har de över 195 000 medlemmar. Det är själva arbetsplatsen som är viktig här, och du jobbar som löneadministratör hos en organisation eller ett företag vars verksamhet på något sätt är relaterad till välfärden kan du ansluta dig till detta fackförbund.

Finansförbundet

Finansförbundet är ett fackförbund som organiserar alla anställda inom finansbranschen, vilket även innefattar bankerna. Detta är ett av de äldsta fackförbunden i Sverige och de grundades redan 1887. Arbetar du som löneadministratör för ett finansbolag eller en bank är detta det rätta fackförbundet för dig.

Gå med i rätt fackförbund

Detta är bara några av alla fackförbund en löneadministratör kan gå med i. Det finns även andra passande fackförbund, exempelvis de som fokuserar på statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det första du kan göra är att gå med i det fackförbund som majoriteten på din arbetsplats har anslutit sig till. Det är oftast detta fackförbund som även har mest att säga till om och har förhandlat fram kollektivavtal och dylikt.

Du kan alltid byta från ett fackförbund till ett annat. Se till att du gör det på rätt sätt, det finns specifika processer att följa när det kommer till ett byte av fackförbund.

Om yrket löneadministratör

En löneadministratör jobbar med att administrera löner, vilket innebär att de ser till att rätt person får rätt lön i rätt tid. Det finns många saker att ha koll på när det kommer till löner, från lagar och regler till intern bokföring och byråkrati. En löneadministratör får oftast även utföra många andra uppgifter, från att ha koll på ordrar till att utföra enklare bokföringsuppgifter, scanna in olika dokument, ha koll på leveranser och så vidare.

Det finns olika utbildningar för att bli löneadministratör, både som YH-utbildning och som distansutbildning. En YH-utbildning består av både praktik och teori, vilket gör det lättare att komma ut på arbetsmarknaden och få riktig erfarenhet. Du kan även studera något annat som är relaterat till ekonomi för att jobba som löneadministratör. Det finns även utbildningar som lönekonsult och löneexpert som kan leda till jobb som löneadministratör.

Utvalda Fackförbund:
Sveriges största fackförbund
Inkomstförsäkring
Råd & stöd när du behöver det
Läs mer

För arbetare inom välfärden
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt yrkesliv
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer