Civilekonomerna

Civilekonomerna är ett fackförbund och intresseorganisation för ekonomer och civilekonomer.

Om Civilekonomerna

Civilekonomerna är en del av Saco och har drygt 40 000 medlemmar. Förbundet samlar ekonomer och civilekonomer i såväl offentlig som privat sektor. För att kunna bli medlem i Civilekonomerna måste du ha lägst en kandidatexamen inom ekonomi. Det motsvarar 180 högskolepoäng (120 poäng enligt det gamla systemet). Även fast förbundet heter Civilekonomerna kan du alltså bli medlem om du bara har en kandidatexamen.

Civilekonomerna arbetar för att stärka ekonomers villkor på arbetsmarknaden. Viktiga frågor för förbundet är att akademisk utbildning ska löna sig och att medlemmarna ska ha en god löneutveckling där deras kompetens tillvaratas på bästa sätt.

Medlemsförmåner

Här är några medlemsförmåner som ingår i ditt medlemskap hos Civilekonomerna.

Inkomstförsäkring – En inkomstförsäkring som ger ett ökat skydd vid arbetslöshet ingår i medlemskapet hos Civilekonomerna.

Medlemsjour – Hos medlemsjouren kan du få arbetsrättslig hjälp och personlig rådgivning kring frågor som berör din arbetssituation. Exempel på frågor som du kan få hjälp med är din lön, olika avtal eller regler kring uppsägning.

CV-granskning – Om du ska söka nytt jobb är det viktigt att du har ett bra CV och personligt brev. I medlemskapet ingår en granskning per kalenderår. Efter att du skickat in ditt CV eller personliga brev får du återkoppling med synpunkter på språk, innehåll, struktur och rubriker.

Saco lönestatistik – Eftersom Civilekonomerna är en del av Saco får du tillgång till Sacos lönestatistik. Där kan du jämföra hur du ligger till lönemässigt med dina kollegor i samma bransch och med liknande arbetslivserfarenhet. Att veta hur du ligger till lönemässigt är till stor hjälp inför ditt nästa lönesamtal.

Försäkringar – Medlemmar erbjuds försäkringar till förmånliga priser. Försäkringarna du kan välja mellan är bland annat livförsäkring med barnskydd, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukvårdsförsäkring, barnförsäkring, med flera. Försäkringarna ingår inte i medlemskapet men du kan teckna de till ett lägre pris än om du inte skulle varit medlem i Civilekonomerna.

Kurser och seminarier – Kostnadsfria kurser och seminarier som är intressanta för ekonomer anordnas regelbundet. Här kan du träffa branschkollegor och knyta nya kontakter!

Medlemstidningen Civilekonomen – Civilekonomen är en medlemstidning som kommer ut tio gånger per år. Här kan du läsa om intressanta händelser som berör din profession och de senaste trenderna på arbetsmarknaden. Civilekonomen ingår i medlemskapet för alla medlemmar.

Yrkesgrupper

Civilekonomerna är ett fackförbund för ekonomer och civilekonomer. Du måste ha en akademisk utbildning på minst 180 högskolepoäng för att kunna bli medlem (120 högskolepoäng enligt det gamla systemet). Civilekonomernas medlemmar hittas i både den privata och offentliga sektorn.

Vanliga frågor relaterade till Civilekonomerna

Vilka fackförbund för ekonomer finns det att välja på? - Det finns många fackförbund för ekonomer att välja mellan. Här kan du läsa om olika fackförbund för ekonomer och civilekonomer.

Civilekonomerna

Grundat: 1991 i nuvarande form
Antal medlemmar: cirka 28 000
Centralorganisation: Saco
Bli medlem