Fackförbund för informatörer

Om du arbetar som informatör har du flera fackförbund att välja mellan. Låt oss hjälpa dig hitta och välja ett passande fackförbund.

Att jobba som informatör

Precis som yrkestiteln antyder jobbar en informatör med att informera. Exakt hur denna informering ser ut beror på flera faktorer, inte minst arbetsgivaren och verksamheten. En informatör inom ett stort företag kan arbeta med att informera företagets anställda om vad som försiggår i företaget. Detta gäller även för större organisationer och myndigheter. En informatör kan även jobba med att informera externa målgrupper, exempelvis allmänheten eller en viss målgrupp. Arbetet har många likheter med yrket kommunikatör.

Det finns många utbildningar som riktar sig till personer som vill jobba som informatör, från kortare distansutbildningar till utbildningar som tar flera år. Det är även möjligt att utbilda sig till kommunikatör för att sedan arbeta som informatör, bägge jobben använder sig av samma kommunikativa egenskaper.

Om du jobbar som informatör eller har gått en längre utbildning finns det flera fackförbund som tar emot dig med öppna armar.

Fackförbund för dig som jobbar som informatör

När det kommer till vilket fack du ska ansluta dig till finns det i princip två vägar in. Den ena är genom din jobb. Många fackförbund tar in medlemmar baserat på vilken bransch de arbetar i och vilket jobb de har. Den andra vägen in är genom din utbildning. Det finns fackförbund som endast tar in personer som gått långa utbildningar. Vi går igenom några av fackförbunden du kan gå med.

Jusek

Jusek är ett fackförbund som vänder sig till ekonomer, jurister, IT-akademiker och även kommunikatörer. Eftersom just kommunikatörer är närbesläktat med informatörer går det i många fall att ansluta sig till just Jusek. Jusek är ett fackförbund inom SACO så du behöver ha akademisk utbildning för att kunna gå med.

Se Juseks förmåner för informatörer

Unionen

Sveriges största fackförbund med över 600 000 medlemmar. Unionen tar in alla tjänstemän som arbetar inom privat sektor. Många som arbetar som informatör eller kommunikatör är med i Unionen.

Klicka här för att se vilka förmåner Unionen erbjuder dig som informatör

Fackförbundet ST

ST är ett fackförbund för personer som arbetar inom myndigheter, hos skolor eller hos ett statligt bolag. Det är inte ovanligt att informatörer arbetar inom just dessa områden, vilket innebär att de kan ansluta sig till Fackförbundet ST. De har cirka 90 000 medlemmar.

Vision

Om du jobbar som informatör hos landstinget eller kommunen kan du med fördel gå med i facket Vision. Fackförbundet tar in alla medlemmar som på något sätt jobbar med välfärden. Förutom kommun och landsting, ingår även kyrkan och flera privata företag här. Vision är en av de största fackförbunden i Sverige med cirka 195 000 medlemmar.

DIK

DIK är ett fackförbund för dig som arbetar med dokumentation, information och kultur. Här passar många informatörer in eftersom de oftast jobbar inom samtliga områden. DIK är ett fackförbund med 21 000 medlemmar. De har funnits sedan 1972.

Utvalda Fackförbund:
Sveriges största fackförbund
Inkomstförsäkring
Råd & stöd när du behöver det
Läs mer

För arbetare inom välfärden
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt yrkesliv
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer