Fackförbund för ekonomiassistent

Jobbar du som ekonomiassistent? Vi går igenom olika fackförbund för ekonomiassistenter som du kan ansluta dig till.

Så hittar du rätt fack som ekonomiassistent

Ekonomiassistenter har varierande arbetsuppgifter, naturligtvis relaterade till ett företags eller en organisations ekonomi. Personer med denna yrkestitel kan ha helt olika arbetsuppgifter beroende på arbetsplats och verksamhet.

Det kan bland annat handla om uppgifter som lättare bokföring, löneadministration, personalfrågor, skattefrågor och mycket mer. I många fall handlar jobbet om att organisera verksamhetens ekonomi, exempelvis genom att ha koll på fakturor och betalningar.

Tanken är oftast att en ekonomiassistent ska hjälpa ekonomichefen. För större företag kan en ekonomiassistent vara en del av en ekonomiavdelning och för mindre företag kan assistenten jobba nära ihop med ekonomichefen.

För att bli en ekonomiassistent behöver du behärska ett eller flera ekonomiska områden. Det finns flera utbildningar att gå för att bli ekonomiassistent eller ekonomi- och redovisningsassistent. Något som dessa utbildningar har gemensamt är att de lär ut ämnen som företagsekonomi, redovisning, administration och affärsjuridik. Det är även viktigt att kunna lära sig olika program, idag utförs trots allt så gott som alla ekonomirelaterade uppgifter via en dator.

Det finns även utbildningar som specialiserar sig på exempelvis redovisning, affärsjuridik och dylikt. Då får du en djupare förståelse för ämnet. När du har klarat av en längre ekonomisk utbildning får du titeln civilekonom. Många nyexaminerade civilekonomer börjar sin karriär som ekonomiassistenter.

Som ekonomiassistent och även som civilekonom har du många fackförbund att välja mellan. Vi går igenom passande fackförbund för en ekonomiassistent.

Fackförbund för ekonomiassistenter

Som ekonomiassistent kan du ansluta dig till flera fackförbund. De möjligheterna du har är baserade på flera faktorer som exempelvis din utbildning, din arbetsgivare och arbetsgivarens bransch. Vi har samlat några fackförbund för ekonomiassistent. Tänk på att det oftast även går att teckna ett studentmedlemskap till ett av fackförbund.

Unionen

Unionen är det största fackförbundet i Sverige. De vänder sig till tjänstemän inom den privata sektorn. En ekonomiassistent räknas som en tjänsteman och om du även jobbar för ett privat företag innebär det att du kan ansluta dig till Unionen. Unionen tar emot personer som arbetar inom alla möjliga branscher.

Erbjudande: Unionen - Kraftfull inkomstförsäkring som ger extra skydd vid arbetslöshet

DIK

DIK är ett fackförbund för personer som jobbar inom reklam, turism eller kultur. Om du jobbar inom en av dessa branscher kan du ansluta dig till DIK. Arbetar du som ekonomiassistent hos en reklambyrå, ett bibliotek eller ett företag vars verksamhet hamnar inom kultur är du varmt välkommen till DIK.

Vision

Vision är ett fackförbund för dig som är anställd hos ett företag med anknytningar till kyrkan, kommunen eller landstinget. Jobbar du med ekonomi hos kommunen eller hos landstinget kan du med fördel ansluta dig till detta fackförbund.

Jusek

Har du studerat till ekonom är Jusek ett fackförbund för dig. Många färdigutbildade ekonomer börjar sin nya karriärsbana som just ekonomiassistenter. Jusek tar emot alla som har klarat av en längre ekonomiutbildning eller jobbar med ekonomi. De tar även in utbildade jurister, IT-akademiker, kommunikatörer och många fler. Du behöver ha minst 180 högskolepoäng för att kunna ansluta dig. Du kan även gå med under tiden som du studerar, så länge du planerar att ta examen inom ekonomi eller ett annat relevant område.

Akademikerförbundet SSR

Även Akademikerförbundet SSR tar emot personer som har utbildat sig inom ekonomi. Så länge du har 180 högskolepoäng är du välkommen till detta fackförbund. De har cirka 70 000 medlemmar, varav en stor del är kvinnor.

Civilekonomerna

Om du har klarat av en ekonomiutbildning har du full rätt att gå med i fackförbundet Civilekonomerna. Även personer som har minst 90 högskolepoäng inom ett ekonomirelaterat ämne kan ansluta sig. Det gäller exempelvis företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt, turismvetenskap och så vidare.

Fördelarna med att gå med i ett fackförbund

Det finns flera fackförbund för en ekonomiassistent att välja mellan. Vilket som passar just dig bäst beror på dig och din situation. Du kan välja baserat på vad alla andra på din arbetsplats har valt. Du kan även titta på fackförbundens medlemsförmåner och välja utifrån detta.

Själva förmånerna kan skilja sig åt en hel del. Några vanliga förmåner är möjligheten att få hjälp med löneförhandlingen, tillgång till lönestatistik, möjlighet att teckna inkomstförsäkringar och mycket mer. Du behöver inte vara ansluten till ett fackförbund för att vara med i en a-kassa.

Utvalda Fackförbund:
Sveriges största fackförbund
Inkomstförsäkring
Råd & stöd när du behöver det
Läs mer

För arbetare inom välfärden
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt yrkesliv
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer