Stipendier från fackförbunden inom LO, TCO och Saco

Många av de svenska fackförbunden har egna stiftelser som delar ut stipendier till dess medlemmar. Här är en komplett förteckning över stipendier som går att söka via olika fackförbund och för vilka ändamål de delas ut. Stipendierna har ofta fokus på utbildning eller kultur.

Hitta stipendier från ditt fackförbund

Välj ett fackförbund i listan för att se stipendier från det facket.

Byggnads kulturstipendium

Byggnads delar en gång per år ut ett antal stipendier för vidareutveckling inom kulturområdet. Bland annat ges stipendier för personer verksamma inom litteratur, bildkonst och musik. Även andra insatser som bedöms vara kulturspridande och folkbildande, exempelvis journalistik, kan få stipendium.

DIK – Utvecklingsstipendiet Creo

Fackförbundet DIK delar ut utvecklingsstipendiet Creo i syfte att låta utveckla medlemmarna i sina yrken. Stipendiet är värt 30 000 kronor och kan användas till forskning, kompetensutveckling eller utvecklingsprojekt.

DIK:s uppsatsstipendium för arkiv- och informationsvetenskap

Ett uppsatsstipendium som delas ut vart fjärde år till bästa uppsats inom arkiv- eller informationsvetenskap.

DIK - Greta Linder-stipendiet

Stipendiet kan sökas av bibliotikarier som är medlemmar i DIK. Stipendiet kan sökas för forskning, studieresor eller andra projekt som bidrar till utveckling av bibliotekarieyrket eller bibliotekssektorn.

DIK - Årets kommunikationsuppsats

Fackförbundet DIK delar årligen ut ett stipendium värt 5000 kronor till bästa studentuppsatsen inom medie- och kommunikationsvetenskap, strategisk kommunikation eller motsvarande ämne.

DIK - Årets kulturuppsats

Fackförbundet DIK delar årligen ut pris till bästa uppsatsarbete vars ämne på något vis är relevant för kulturarbetare. Stipendiet är värt 5000 kr.

DIK – Årets bibliotek

DIK har varje år sedan 1986 delat ut ett pris till bästa biblioteket i Sverige. Priset är ett stipendium som är värt 25 000 kronor och alla slags bibliotek kan vinna priset.

DIK – Årets arkiv

Utmärkelsen Årets arkiv delas ut av DIK i samarbete med Riksarkivet och Näringslivets arkivråd (NLA). Stipendiet är värt 25 000 kronor.

Elektrikerförbundets stipendium för kurser

Elektrikerförbundet anordnar egna kurser om fackligt arbete. Ersättning ges i form av ett stipendium som är skattefritt.

Fackförbundet STs internationella stipendium

Studentmedlemmar i Fackförbundet ST kan ansöka om stipendium för att göra en fältstudie utomlands i samband med sin uppsats. Fältstudien ska på något sätt beröra något av områdena fackligt arbete, god förvaltning, demokrati, hållbar utveckling, sociala rörelser och mänskliga rättigheter.

Fastighets stipendier för studier

Som medlem i Fastighets kan du gå kurser i fackligt arbete där medlemmarna kan diskutera problem och hur de kan påverka sin arbetssituation. Ersättning för kursen ges i form av ett stipendium

Finansförbundets uppsatsstipendium

Finansförbundet delar ut ett uppsatsstipendium för studenter som skrivit en C- eller D-uppsats. Stipendiet delas ut baserat på hur mycket uppsatsen berör bank- eller finansvärlden, arbetsmarknaden, fackförbundens roll, anställda eller arbetsgivare. Totalt delas 25 000 kronor ut per termin till en eller tre uppsatser.

Finansförbundets jämställdhetsstipendium

Detta stipendium, som är värt 10 000 kronor, delas årligen ut till en högskoleuppsats som har tydlig koppling till jämställdhet och/eller mångfald. Stipendiet delas ut tillsammans med Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (BAO).

Finansförbundets Alexanderstipendium

Alexanderstipendiet delas ut till medlemmar i Finansförbundet som gjort enskilda insatser inom områden som har koppling till aktuella prioriterade frågor i förbundet och till dess verksamhetsinriktning. Ämnet för stipendiet kan därför variera från år till år.

Finansförbundets rese- och studiestipendium

Finansförbundets medlemmar som arbetat fackligt i minst 5 år kan söka söka stipendium för vistelse i Riva del Sole i Italien. Stipendier kan dessutom sökas för studier om fackligt arbete av ordinarie medlemmar som varit medlem i Finansförbundet i minst 6 månader.

Finansförbundets understödsfonder

Finansförbundet har ett antal olika understödsfonder som delar ut pengar till medlemmar som på grund av olika orsaker hamnat i ekonomiska svårigheter.

Fysioterapeuternas fonder

Legitimerade fysioterapeuter och sjukgymnaster som är medlemmar i Fysioterapeuterna kan söka stipendier ur Minnesfonden och ur Fria Yrkesutövares Stödfond. Medel ur den sistnämnda fonden kan bara sökas av företagare.

Försvarsförbundets stipendium

Försvarsförbundet delar ut stipendium på max 2000 kronor till medlemmar som vill vidareutbilda sig. Ersättning ges för direkta kostnader såsom kurslitteratur, anmälningsavgift, resor, etcetera.

GS-facket - Bertil Grahns Arbetsmiljöpris

GS-facket delar årligen ut Bertil Grahns arbetsmiljöpris till en person eller organisation som utmärkt sig under det gångna året inom arbetsmiljö- eller miljöarbetet.

Handels stipendier

Handels delar varje år ut ett antal olika stipendier till sina medlemmar. Bland annat delas stipendier ut för folkhögskolestudier, kursarvoden, studiebidrag, etcetera. Följ länken för mer information om de olika stipendierna.

IF Metall

IF Metall delar ut ett antal stipendier och många stipendier delas ut lokalt av varje avdelning. Kontakta ditt närmaste fackombud för att fråga vilka stipendier som finns eller gå in på din IF Metalls webbplats och klicka dig vidare till din avdelning för att hitta mer information.

Journalistförbundets stipendier

Journalistförbundet delar ut en rad olika stipendier varje år till sina medlemmar. Stipendier ges bland annat till studier, kompentensutveckling, resor, etc. Följ länken för mer information om varje enskilt stipendium.

Kommunal - Gunnar Hallströms Stipendiefond

Medlemmar i Kommunal kan söka stipendium från Gunnar Hallströms Stipendiefond. Stipendier delas ut till studieresor utomlands som syftar till att lära sig mer om fackliga frågor, den offentliga sektorn eller språkstudier.

Lärarförbundets studentstipendium

Lärarförbundet delar ut stipendier till studenter som utbildar sig till lärare och som är studentmedlemmar i Lärarförbundet. Stipendier kan sökas inför en uppsats, exempelvis för att kunna åka på en studieresa för att samla in data till sin uppsats.

Lärarförbundet – Ulla-Britta Bruuns stipendium

Britta Bruuns stipendium delas ut för att uppmärksamma förskollärares erfarenheter och idéer. Stipendiet delas ut av Lärarförbundet och Tidningen Förskolan.

Lärarförbundet – Fler stipendier och priser

Lärarförbundet har även en del samarbetspartners som delar ut stipendier och priser till lärare. Följ länken för en sammanställning över dessa stipendier och fonder.

Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund har ett antal stipendier de delar ut, både själva och i samarbete med olika stiftelser. Läs mer på deras hemsida.

Musikerförbundets stipendiefond

Medlemmar i Musikerförbundet kan ansöka om stipendium och studiebidrag. Pengar delas ut för att underlätta utbildning för kulturfrämjande ändamål inom Musikerförbundets verksamhetsområde. Stipendier ges inte till instrumentköp eller som projektbidrag.

Musikerförbundet – Georg Abrahamssons stipendiefond

Musikerförbundet förvaltar denna fond som varje år delar ut stipendier till behövande musiker. Fonden ska ge understöd till behövande, ålderstigna, sjuka eller lytta svenska musiker.

Musikerförbundet - Johan Ludvig Ohlson och hans hustru Lottens fond

Musikerförbundet får varje år pengar från denna fond som de i sin tur delar ut till behövande musiker. Ändamålet är densamma som för Georg Abrahamssons stipendiefond.

Polisförbundets stipendier

Medlemmar i Polisförbundet har möjlighet att söka stipendier och bidrag. Pengar kan sökas för bland annat utbildning, rekreation i samband på grund av sjukdom eller om du av särskilda skäl behöver ekonomsikt bidrag eller blir skadad i tjänsten.

Sacos fackliga stipendiefond

Denna fond gäller för medlemmar ur alla Saco-förbund. Sacos fackliga stipendiefond delar ut stipendier som är till nytta för både individen och Sacofederationen. Tjänsteman vid Sacos eller Sacoförbundens centrala eller lokala kanslier samt förtroendevalde inom Sacos eller Sacoförbundens centrala, regionala eller lokala organisation är berättigade att söka medel från fonden. Pengarna används ofta till studieresor, både i Sverige och internationellt.

SEKO – Stipendier för fackliga studier

Medlemmar i SEKO kan gå några av fackets utbildningar och få stipendium som ersättning de dagar kurserna pågår.

Sveriges Arbetsterapeuters stipendiefond

Sveriges Arbetsterapeuters stipendiefond delar ut medel för utvecklingsarbete och/eller forskning som bidrar till utveckling av arbetsterapi. Maxbelopp per ansökan är 40 000 kr.

Sveriges Arkitekter - MEM:s resestipendium

Stipendiet delas ut till en teckningsbegåvad student eller arkitekt i början av sin karriär. Stipendisumman uppgår till 20 000 kronor.

Sveriges Ingenjörer - Bengt Ingeströms stipendiefond

Medlemmar i Sveriges Ingenjörer kan söka medel till tekniskt vetenskapliga projekt och studier inom termisk energiteknik eller fluidteknologi.

Sveriges Ingenjörer - Herman och Sigrid Nyléns fond

Herman och Sigrid Nyléns fond lämnar understöd till examinerade ingenjörer som på grund av arbetslöshet,sjukdom, höga boendekostnader eller stor försörjningsbörda är i behov av tillfällig ekonomisk hjälp.

Sveriges Ingenjörer – Kamrathjälpsfonden

Fonden lämnar stöd till ingenjörer och teknologer.

Sveriges Ingenjörer – Miljöfonden

Sveriges Ingenjörer delar ut stipendier ur Miljöfonden till miljöforskning, examensarbeten, studier och miljöinformation.

Sveriges Ingenjörers understöds- och stipendiefond

Fonden delar ut understöd eller stipendium till medlem i Sveriges Ingenjörer som kan styrka ett ekonomiskt behov, eller för beredande av undervisning, utbildning, forskning eller annan verksamhet i syfte att verka för teknikens utveckling i människans och samhällets tjänst.

Sveriges Ingenjörer - Stenhagens fond

Denna fond delar främst ut stipendier till studenter vid kemiska sektionen på Kungliga Tekniska Högskolan. Läs stipendieinformationen för en fullständig beskrivning.

Sveriges Läkarförbunds stipendier

Läkarförbundet är ansvariga för flera olika stiftelser som deras medlemmar kan söka medel ur. Ändamålen skiftar från studier, forskning till understöd till medlemmar som behöver extra hjälp att klara tillvaron.

Transportarbetareförbundet – Stipendier för fackliga studier

Transports egna kurser inom fackligt arbete berättigar till ett skattefritt stipendium från förbundet. Läs mer om reglerna på länken.

Teaterförbundets fonder och stiftelser

Teaterförbundet har flera fonder och stiftelser knutna till sig. Ur dessa fonder kan Teatarförbundets medlemmar ansöka om stipendier.

Visions internationella studentstipendium

Visions internationella stipendium delas ut till studenter för att finansiera en resa utomlands i syfte att lära sig mer om fackligt arbete i andra länder.

Visions studiestipendium

Visions studiestipendium kan sökas av medlemmar i Vision som studerar på högskola eller universitet i Sverige.

Visions lederskapsstipendium

Visions lederskapsstipendium är ett uppsatsstipendium värt 20 000 kronor. Det delas ut för uppsatser som behandlar lederskap och förutsättningarna för ett bra ledarskap.

Visions samhällsvetarstipendium

Samhällsvetarstipendiet är ett uppsatsstipendium för samhällsvetare. 20 000 kronor delas ut till den bästa uppsatsen som handlar om den svenska välfärden, dess utveckling, utmaningar och kvalitet.

Visions socionomstipendium

Detta stipendium delas ut varje år till en uppsats som visar på aktualitet och kan leverera en tydlig poäng. Den vinnande uppsatsen får 20 000 kronor.

Vårdförbundet – Pris för bästa examensarbete

Vårdförbundets lokalavdelningar delar varje år ut stipendium för bästa examensarbete.

Vårdförbundetpriset

Vårdförbundetpriset är ett Sveriges största priser i sitt slag. Det delas ut till en eller flera medlemmar som på något vis bidragit till att förbättra den svenska vården. Priset är värt 500 000 kronor.

Vårdförbundets förbättringsstipendium

Stipendiet delas ut till en eller flera fackmedlemmar som genom sitt förbättringsarbete bidrar till att ny kunskap omsätts på arbetsplatsen. Stipendiet är värt 100 000 kronor och kan fördelas på en eller flera stipendiater.

Unionens uppsatsstipendium

Unionen delar ut stipendier värda 10 000 kronor till fem uppsatser eller examensarbeten på kandidat-, magister- eller masternivå. Stipendierna delas ut till uppsatser som bidrar till roligare, tryggare och mer utvecklande arbetsliv för tjänstemän i privat sektor. Studentmedlemmar i Unionen kan söka stipendiet.

Tips! Om du är student och ska skriva din examensuppsats finns det flera stipendier du kan söka för att få resebidrag till din datainsamling.