OB-tillägg - Obekväm arbetstid

OB, ob-tillägg eller ob-ersättning, syftar till den ersättning du får när du jobbar ”obekväm arbetstid”. Definitionen av obekväm arbetstid är jobb på kvällar, nätter och helger. Exakt vad som räknas som kväll, natt och helg definieras i sin tur av ett eventuellt kollektivavtal. Det heter inte alltid OB eller ob-ersättning, i vissa fall kallas det även för förskjuten arbetstid.

OB är inte inskrivet i lag

Att få ersättning när du arbetar obekväma arbetstider är inget som en arbetsgivare måste ge dig enligt lag. Detta är något som fackförbunden har avtalat fram med arbetsgivarna, vilket innebär att ersättningen styrs av kollektivavtalen. Om inget kollektivavtal finns är det upp till dig själv att förhandla om detta.

Det är inte alla företag som bedriver sin verksamhet under obekväm arbetstid. De företag som gör detta har vissa regler att ta hänsyn till. Reglerna sätts utifrån kollektivavtalet efter långa förhandlingar med facket. Det kan exempelvis handla om att en arbetstagare måste informeras minst 14 dagar i förväg om att de kommer att schemaläggas helt eller delvis under obekväm arbetstid. Arbetstagaren ska även få veta hur länge de förväntas arbeta.

Det kan även finnas andra regler i kollektivavtalet som arbetsgivaren behöver förhålla sig till. Om en arbetsgivare missköter sig, eller inte betalar ut ersättning för obekväm arbetstid enligt avtalet, har de begått ett avtalsbrott och kan behöva betala skadestånd till fackförbundet och fackmedlemmen. Det gäller dock endast om du är med i fackförbundet. Medlemmar kan även kräva att få ersättningen betald retroaktivt.

Undrar du vilka regler som gäller på arbetsplatsen? Se här om du kan gå med i Unionen

OB och övertid

Obekväm arbetstid är inte samma sak som övertid. Du kan behöva arbeta övertid så att du hamnar innanför gränserna för obekväm arbetstid men då räknas det som en förlängning av din ordinarie arbetstid. Det innebär att du får övertidsersättning istället för ob-ersättning.

Vad är ob-ersättning

När du arbetar obekväma tider kan du få betalt extra för detta, åtminstone om arbetsplatsen har ett kollektivavtal. Exakt vad du får beror på kollektivavtalet, olika branscher och verksamheter har olika avtal. Övertidsersättningen är oftast högre än ob-ersättning och det går oftast inte att få både övertid- och ob-ersättning samtidigt men i vissa fall är det möjligt, det beror helt på vad kollektivavtalet eller ditt egna anställningsavtal anger.

Hur ser OB ut inom olika branscher?

Skillnaden i ob-ersättning kan vara mycket stor mellan olika branscher. Det finns även skillnader för vilka dagar som du får jobba obekväma arbetstider. Ersättning för obekväm tid under måndagar efter klockan 21:00 brukar vara lägre jämfört med exempelvis helger och röda dagar.

För att ge några exempel anger Byggnads fackförbund och deras största kollektivavtal, byggavtalet, att ob-ersättning för jobb utfört måndag efter 21:00 ligger på 40 % av lönen. Fastighets fackförbund och deras största kollektivavtal, städavtalet, har en ob-ersättning på 20,39 kr/timme.

Polisförbundets obekväma tider börjar först klockan 22:00 och då får de 30 kr/timme. Handels och deras detaljhandelsavtal anger en ob-ersättning på 70 % av lönen.

Under helger är ersättningen högre. Handels har exempelvis 100 % ob-ersättning under lördagar efter klockan 12 samt hela söndagen. Livs och livsmedelsavtalet ger dig 124,49 kr/timme både lördag och söndag.

Om det inte finns något kollektivavtal

När inget kollektivavtal styr vad som gäller på arbetsplatsen finns det olika lagar för en arbetsgivare att ta hänsyn till. En sådan lag är Arbetstidslagen, vilken reglerar övertid. Enligt denna lag får en arbetsgivare begära en ökad arbetstid med högst 48 timmar under en period på fyra veckor, alternativt 50 timmar under en kalendermånad.

Det finns en gräns på högst 200 timmar under ett kalenderår. Dessa timmar går under den allmänna övertiden som en arbetsgivare kan beordra. Därutöver finns även extra övertid som är begränsad till 150 timmar per kalenderår. Lagen anger att övertid endast kan begäras av arbetstagare när det inte går att lösa situationen på något annat sätt.

När det kommer till övertidsersättning är det värt att notera att AD (Arbetsdomstolen) brukar anse att övertidsarbete ska ha en förhöjd ersättning i enlighet med närmaste kollektivavtal, även om arbetsplatsen inte har något kollektivavtal. Detta gäller dock bara om inget har angivits på anställningsavtalet, i annat fall är det avtalet som gäller.

Därför ska du gå med i facket

Som du märker styr kollektivavtalet en hel del, speciellt när det kommer till vilken ersättning du ska få när du arbetar obekväm arbetstid eller övertid. Du täcks automatiskt av kollektivavtalet om du är med i facket och om facket och arbetsgivaren har tecknat ett kollektivavtal. Är du inte med i facket kan du inte hävda kollektivavtalet mot din arbetsgivare, vilket i princip innebär att det är gällande lagar alternativt det som står i ditt anställningsavtal som istället ska tillämpas.

Som fackmedlem har du betydligt mer inflytande på din arbetsplats jämfört med om du inte är medlem.

Utvalda Fackförbund:
Sveriges största fackförbund
Inkomstförsäkring
Råd & stöd när du behöver det
Läs mer

För arbetare inom välfärden
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt yrkesliv
Läs mer

Fackförbund för endast chefer
Inkomstförsäkring
Råd och stöd i ditt ledarskap
Läs mer