Handelsanställdas förbund

Handelsanställdas förbund, Handels, är en facklig organisation som företräder människor som jobbar inom handeln. Bland medlemmarna hittar du butiksmedarbetare, lagerarbetare, frisörer och florister.

Om Handelsanställdas förbund

Handels grundades år 1906 och har sitt ursprung i de utkörarefackföreningar som startades år 1900. Det ursprungliga namnet var Svenska varuutkörareförbundet. Till en början var de anslutna yrkena främst lagerarbetare och utkörare. Detta kan ha varit en av anledningarna till att Handels först nekades inträde i LO – de uppmanades istället Handels att ingå i LO:s Transportarbetareförbund. Allt eftersom tiden gick började man organisera allt fler arbetstagare inom handelssektorn.

Idag är Handels LO:s tredje största fackorganisation med 156 000 medlemmar. Bland medlemmarna är ungefär en tredjedel män och två tredjedelar kvinnor.

Medlemsförmåner

Här är några av de punkter som Handels tycker är viktiga och jobbar för att förverkliga för dig samt andra förmåner som ingår i medlemskapet.

Kollektivavtal – Handels jobbar för att alla på arbetsplatsen ska omfattas av kollektivavtal. Kollektivavtalet reglerar vilka regler och anställningsvillkor som ska gälla på arbetsplatsen.

Försäkringar – Som medlem får du tillgång till vissa försäkringar (hemförsäkring, fritidsförsäkring och inkomstförsäkring). Du får också möjlighet att teckna andra tilläggsförsäkringar till förmånliga priser.

Handelskortet – Med Handelskortet får du tillgång till förmånliga rabatter och avtal hos olika organisationer. Bland annat kan du få rabatt på olika semesterboenden.

Råd och stöd – Om du skulle råka ut för problem på jobbet kan du vända dig till Handels för att få hjälp. Det kan handla om till exempel din anställning, om du har skadat dig på arbetet eller vid lönetvist. Du har också möjlighet att få rättshjälp och förhandlingshjälp.

Fler medlemsförmåner hittar du på Handels hemsida.

Yrkesgrupper inom Handels

Dessa yrkesgrupper hittas bland Handelsanställdas förbunds medlemmar.

  • Butiksmedarbetare
  • Butikssäljare
  • Butikschef
  • Florister
  • Frisörer
  • Kassamedarbetare
  • Kontorsanställda
  • Lagerarbetare
  • Tjänstemän

Handelsanställdas förbund

Grundat: 1906
Antal medlemmar: cirka 156000
Centralorganisation: LO