GS-facket

GS-facket är ett fackförbund för anställda inom träindustrin, skogsbruk samt tryckeri- och design företag.

Om GS-facket

GS-facket är ett fackförbund som ingår i LO och riktar sig därför främst till arbetare inom någon av branscherna trä, skog, tryckeri- och designföretag. Förbundet är ett av de yngre svenska fackförbunden och grundades 2009 genom en sammanslagning av Grafiska fackförbundet och Skogs- och träfacket.

GS-facket har många mål som de jobbar för att uppfylla. De verkar för att alla arbetsplatser inom deras bransch ska teckna kollektivavtal. GS-facket vill finnas nära sina medlemmar och vara lyhörda för att ta tillvara på medlemmarnas intressen. Du ska alltid kunna vända dig till facket om du har några frågor eller vill ha hjälp med något som rör din anställning.

Andra viktiga frågor för GS-facket är att jobba för att förbättra arbetsmiljön på sina medlemmars arbetsplatser, få till stånd schyssta avtal, utbilda sina medlemmar fackligt, och att motverka diskriminering och verka för jämställdhet i branschen och samhället i stort.

Medlemsförmåner

Här hittar du några av medlemsförmånerna som ingår i GS-fackets medlemskap. Du hittar mer information om de olika medlemsförmånerna på deras hemsida.

Inkomstförsäkring – GS-facket erbjuder sina medlemmar en inkomstförsäkring via facket. Den ger ett ekonomiskt extra skydd vid arbetslöshet och fungerar som ett komplement till a-kassan.

Flera försäkringar – Som medlem får du tillgång till flera andra försäkringar. Dessa ingår i medlemsavgiften. Bland annat ingår en hemförsäkring och en olycksförsäkring.

GS-kortet – GS-kortet är ett medlemskort som är laddat med rabatter och erbjudanden från olika företag. Erbjudandena uppdateras kontinuerligt.

Yrkesgrupper

GS-facket är öppet för anställda inom träindustrin, skogsbruk, tryckeriföretag eller den grafiska branschen. Här ser du några vanliga arbetsplatser för GS-fackets medlemmar.

 • Annonsbyråer
 • Bokbinderier
 • Bok- och tidningsförlag
 • Kuvertfabriker
 • Påsfabriker
 • Redaktioner
 • Screenföretag
 • Skogsbruk
 • Sågverk
 • Tapetfabriker
 • Tryckerier

Observera att om du jobbar med framställningen av papper, kartong eller pappersmassa så är Pappers det fackförbund som bäst passar dig.

Informationen på denna sida kontrollerades senast: 2020-07-12

GS-facket
Grundat: 2009
Antal medlemmar: 50 000
Centralorganisation: LO
Inkomstförsäkring:
Bli medlem