Svenska Pappersindustriarbetareförbundet

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, oftast bara förkortat Pappers, är en fackorganisation som organiserar arbetare i den svenska pappersindustrin.

Om Pappers

Pappers grundades 1920 av arbetare i den svenska pappers- och masseindustrin. Pappers är en del av LO och har omkring 15 500 medlemmar. Bland Pappers medlemmar hittar vi flera typer av yrkesgrupper som alla gemensamt att de arbetar inom samma typ av industri, det vill säga den svenska pappers- och masseindustrin. Exempel på yrkesgrupper är: Processoperatörer, elektriker, verkstadsarbetare, reparatörer, snickare, målare, lokalvårdare, med flera.

Pappers jobbar för att förbättra för sina medlemmar på arbetsplatserna ute i landet med avseende på arbetsmiljö (vilket förutom den yttre arbetsmiljön även inbegriper inre faktorer såsom ökad medbestämmanderätt och rätt till kompetensutveckling). Andra saker som Pappers verkar för är att medverka till investeringar i branschen så att den kan överleva på lång sikt. Detta arbete sker på både nationell och EU-nivå.

Medlemsförmåner

Här är några av de medlemsförmåner som ges till medlemmar i Pappers.

Avtalsförsäkringar – Pappers har jobbat fram olika avtalsförsäkring som kan ges till medlemmar om olika händelser skulle inträffa. De olika försäkringarna kan t.ex. ge ersättning om företaget skulle läggas ner, tillägg till folkpensionen, ersättning till efterlevande vid dödsfall eller ersättning vid olyckor på jobbet eller på väg till eller från jobbet.

Dagens Arbete – Dagens Arbete delas ut till medlemmar i Pappers (och även IF Metall och GS). Det är en tidning som bevakar händelser som är av intresse för medlemmarna och kommer ut en gång varje månad.

Konfliktersättning – Skulle det uppstå strejk på arbetsplatsen kan du få konfliktersättning för den inkomst som går förlorad.

Rättshjälp – Pappers kan hjälpa dig om du skulle råka hamna i en konflikt på din arbetsplats.

Fler medlemsförmåner hittar du på Pappers hemsida.

Yrkesgrupper inom Pappers

Exempel på yrkesgrupper som kan bli medlemmar i Pappers.

  • Elektriker
  • Lokalvårdare
  • Målare
  • Processoperatörer
  • Reparatörer
  • Snickare
  • Verkstadsarbetare

Svenska Pappersindustri-
arbetareförbundet

Grundat: 1920
Antal medlemmar: cirka 15 500 Centralorganisation: LO
Bli medlem i Pappers